AMALAN WIRID DAN DO’A SANTRI BENGKEL AKHLAQ PADEPOKAN CAH ANGON

(1)
SYAHADAT PANETEP PANATAGAMA

Syahadatain Dan Doa

NIAT INGSUN,
NGERAWUHI SYAHADAT PANETEP PANATAGAMA
ROH IDLAFI KANG DADI TELENGING ATI
KANG DADI PANCERING URIP
KANG DADI LAJERING ALLAH
KANG MADHEP MARING ALLAH
YO INGSUN SEJATINING MANUNGSO SAMPURNO
SELAMET DUNYO – SELAMET AKHIR
YEN ALUM SIRAMONO
YEN DHOYONG JEJEGNO
JEG – JEJEG SOKO KARSANING ALLAH
LAILAHA ILLALLAH
MUHAMMADUR ROSULULLAH

AL FATIHAH ……….

(2)
SASTRA JENDRA HAYUNINGRAT
PANGRUWATING DIYU
ING DHALEM PANEMBAH DHUMATENG GUSTI ALLAH SWT

GEDHONG SUKMO TUTUP SUKMO
KANCING ROSO PURBO WASESO LANGGENG
YO INGSUN PANGERAN SADIRUM
TEKO JALEG LUNGO JALEG
SANG HYANG WURYAN
WURYAN KATON WURYAN KETEMU
ILLALLAH – ILLALLAH – ILLALLAH
SYAHADAT TANPO SYAHADU
ILAFISYRIKA ORA ONO ING PANGERAN
NANGING ALLAH KANG SINEMBAH
SATUHUNE DUH ALLAH
KAWULO MASRAHAKEN DUSO KAWULO
MUGI DIPUN NGAPURO’O SAKATAHING DUSO KAWULO
KAWULO NYUWUN WILUJENG

AL FATIHAH………

(3)
QULHU GENI
NIAT INGSUN MATEK AJI QULHU GENI
LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ’ALIYYIL ’ADZIM

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
QULHU GENI
BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
QULHU ALLAHU AHAD
KUN FAYAKUN MASYA’ALLAH
YA DZIRU ABADA ABADA

AL FATIHAH……….

(4)
QULHU SUNGSANG
NIAT INGSUN MATEK AJI QULHU SUNGSANG
LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ’ALIYYIL ’ADZIM

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
RAJA IMAN
KUDHUNG-KU MALAIKAT JIBRIL
TEKEN-KU KANG NUNTUN KANJENG NABI MUHAMMAD
LAILAHA ILLALLAH
MUHAMMADUR ROSULULLAH

AL FATIHAH……….

(5)
QULHU BALIK
NIAT INGSUN MATEK AJI QULHU BALIK
LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ’ALIYYIL ’ADZIM

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
SATO MORO SATO MATI
JALMO MORO JALMO MATI
SYETAN MORO SYETAN MATI
BUNO MORO BUNO MATI
ANTU MORO ANTU MATI
IBLIS MORO IBLIS MATI
MALING MORO MALING MATI
SEDYO OLO MATI SAKING PITULUNGANING ALLAH
LAILAHA ILLALLAH
MUHAMMADUR ROSULULLAH

AL FATIHAH……….
(6)
QULHU BUNTET
NIAT INGSUN MATEK AJI QULHU BUNTET
LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ’ALIYYIL ’ADZIM

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
BADAN INGSUN KANGJENG NABI PANUTAN
ROSO INGSUN ROSUL
TEKEN INGSUN PORO MALAIKAT
LUPUTO KANG DEN ARAH
BALIK’O MARANG KANG NGARAH
LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL’ALIYYIL’ADZIM

AL FATIHAH……….

(7)
QULHU PAYUNG ALLAH
NIAT INGSUN MATEK AJI QULHU PAYUNG ALLAH
LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ’ALIYYIL ’ADZIM

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
ALLAHUMAH QULHU ALLAH
BADAN ALLAH
ROH ALLAH
JASAD ALLAH
KUDHUNG ALLAH
PAYUNG ALLAH
PAGER ALLAH
SOPO KANG SEDYO CIDERO OLO JAIL MARING AKU
DADI SATRUNE ALLAH
INKANAT ILLA SHOIHATAN WAKHIDATAN
FAIDZAHUM KHOMIDUUN

AL FATIHAH………
(8)
QULHU SEPUH
NIAT INGSUN MATEK AJI QULHU SEPUH
LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ’ALIYYIL ’ADZIM

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
QULHU BALIK BOLAK BALIK
TANSA KUWALAK WALIK
PANUJUMU LUPUT BALIK
KENO’O KANG NUJU BALIK’O
BALEKNO – BALEKNO – BALEKNO
BALIK’O MARANG SIRO
LAILAHA ILLALLAH
MUHAMMADUR ROSULULLAH

AL FATIHAH……….

(9)
QULHU DURGO TELUH
NIAT INGSUN MATEK AJI QULHU DURGO TELUH
LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ’ALIYYIL ’ADZIM

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
ALLAHUMMAH QULHU DURGO TELUH
BOLAK BALEK KASUMPET
MORO NGETAN PEPET
NGALOR NGEDUL SUMPET
NGULON RAPET
KARSANING ALLAH
ONO TENGAH DHELEG – DHELEG NGEDHEPREG
BINGUNG KAMI TEGENGEN

AL FATIHAH……….

(10)
MANTRA SANG KOLO COKRO
NIAT INGSUN MATEK AJI SANG KOLO COKRO
LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ’ALIYYIL ’ADZIM

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
INGSUNG TADZALING DZAT KANG MOHO SUCI
KANG MOHO AMISESO
KANG KUWOSO ANGANDIKO KUN FAYAKUN
DADI SACIPTANINGSUN
TUMEKO SAK KARSANINGSUNG
ALLAHU ALLAHU
YA MAROJA – JAROMAYA
YA MARANI – NIRAMAYA
YA SILAFA – FALASIYA
YA MIRODA – DAROMIYA
YA MIDOSA – SADOMIYA
YA DAYUDA – DAYUDAYA
YA CIYACA – CAYACIYA
YA SIHAMA – MAHASIYA

AL FATIHAH……….
AJI LAMPAH LUMPUH
(11)
ADEG-ADEGKU BUMI PERTIWI.
PAYUNGKU BOPO RINO KAWOSO.
SADULURKU KIBLAT PAPAT.
MOTOKU PANGUWOSO JAGAD KAWOSO.
HONOCOROKO= HONO NING CIPTO ROGO KARSO.
DOTOSOWOLO= DATAN SALAH WAHYUNING LUMPUH.
PODOJOYONYO= PADANG JAGADE NYURUPONO.
MOGOBOTONGO= MARANG GAMBARAN ING BATHORO NGATON.

Di Baca 33 x, Setelah Sholat Maghrib Dan Sholat Shubuh.
AJI LEBUR SAKTI
(12)
SYAHADATAIN
NIAT INGSUN MANUNGGAL’AKEN NAPAS PAPAT, MBALEK’AKE SENGKOLONE……..
(ILMU PETENG/ JIN/ SYETAN PREWANGANE…………………………..)
QULHU BALIK AMBETO JABRO’IL, LUPUTNO PONCOBOYO,
QULHU BALIK 3x.
NGOTOBOGOMO,
NYOYOJODOPO,
LOWOSOTODO,
KOROCONOHO,
DINO LIMO ORA KENO KINOCO,
LEBUR ING PANGASTUTI
(SAKABEHANE ILMU PETENG/ JIN/ SYETAN PREWANGANE……………..)
PAPAN LEBUR TULIS ILANG, DINO LIMO ORA KENO KINOCO,
LEBUR ING PANGASTUTI, SOKO KARSANING ALLAH.
Di Baca 33 x, Setelah Sholat Maghrib Dan Sholat Shubuh.
AJI PANGUASANE GIGIR
CEMETI AMAR ROSULI
(13)
NAWAITU MINAKIBARI
BIBIHALIKAT HAPIKA KARJA, 33x.
GURUKU GENI, RATUKU GENI,
MUSTIKAKU GENI,
AKU ‘JALUK GAWEMU……………….
(LEBURNO ILMU KADEGDAYANE………….)
SOKO KARSANING ALLAH.

Di Baca 33 x, Setelah Sholat Maghrib Dan Sholat Shubuh.
MANTRA AWET MUDA
(14)
Assalamu’alaikum….
Wa’alaikum Salam,
Sumirat Dayaning AllahMacrut Dayaning,
Hek Yo Aku Mustikaning Allah.
Di Baca 28 x, Setelah Sholat Maghrib Dan Sholat Shubuh.
MANTRA MENDATANGKAN JODOH
(15)
Ya Udzat – Ya Udzat – Ya Udzat,
Sun Angirup Sakehing Roh.
Roh Idlafi Tumrap Sajroning Roh,
Roh Sing Dadi JodohKu Tekakno NgarepKu.
RosoKu Yo RosoMu, Yo MalaikatKu Yo MalaikatKu
Yo GustiKu Yo GustiMu.
Di Baca 7 x, Setelah Sholat Maghrib Dan Sholat Shubuh.

MANTRA AJI SRI WIDORO
(16)
NIAT INGSUN MATEK AJI SRI WIDORO
LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ’ALIYYIL ’ADZIM

AjiKu Sri Widoro,
EsemKu Dewi Suprobo,
LiringKu Dewi Ratih,
Sing Andulu Sing Andeleng,
Teko Welas Teko Asih
Teko Dhemen Teko Kangen……………..
Menyang Ing JiwaKu,
Saking Karsaning Allah.

Di Baca 7 x, Setelah Sholat Maghrib Dan Sholat Shubuh.

MANTRA PANYUWUNAN
(17)
Assalamu’alaikum….
Wa’alaikum Salam,
Junjung – Junjungen DerajatKu,
Dohno BilahiKu,
CedakNo RezekiKu,
Iberno TekadKu Sing Suci,
Opo Sing Tak Sedyo Ojo Nganti Dino.
Di Baca 7 x, Setelah Sholat Maghrib Dan Sholat Shubuh.

MANTRA DERAJAT UTAMA
(18)
BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
Allahumma Alfidarojati Wa Alfi Barokati
Wa Alfi Nikmati Wa Alfi ‘Alayati,
Wa Alfi Fihi Birohmatika Ya Arhamar Rohimin.
Di Baca 7 x, Setelah Sholat Maghrib Dan Sholat Shubuh.
MANTRA MANDI AWET AYU LUAR DALAM
(19)
Niat Ingsun Adus Cahyo Cahyo,
Ingsun Ngirup Cahyaning Wong Sak Buwono,
Yo Aku Titisane Dewi Sri,
Kanggonan Ka-Eloking Pangeran,
EsemKu Koyo Sri Widoro,
RupaKu Dewi Ratih,
Teko Welas – Teko Lulut – Teko Asih
Sopo Kang Andulu Badan SaliraKu,
Saking Kersaning Allah.

Di Baca 7 x, Saat Mandi Kembang Setaman Setiap Malam Kelahiran/ Weton, Selama 7x Weton (7 Bulan).

MANTRA PENGASIHAN SULTAN AGUNG
(20)
Yahu Allah… Yahu Allah… Yahu Allah…
Shollallahu Alaihi Wassalam,
Aku Manik Astagina, Cahyo Cahyane Wong Sak Jagad
Ono Ingsun Kabeh, Roh Idlafi Ing Dzattullah,
Sir Banyu Ingsun, Bayu Sak Roso Dadi Sawiji,
Rohso Manjing Astagina,
Teko Welas Teko Asih………(Sebut Nama Orang Tsb),
Marang Aku.

Di Baca 33 x, Setelah Sholat Maghrib Dan Sholat Shubuh.
MANTRA MEMANGGIL RUH DAN ARWAH
(21)

1. Baca/ Panggil Malaikat Sam Hahirin Dan Sam Khohirin= 100x
2. Baca Wirid: Inkuntum Hadlortum Ayyatuhal ‘Arwahu Fa’aruni Syu’a ‘Anurikum= 100x
Di Baca Setelah Sholat Tahajud Dan Sholat Hajat.
MANTRA MEMANGGIL/ IZIN PEDANYANGAN

Nini Danyang Kaki Danyang,
Mbok Aryat Mbok Aji Syah Surat Mesyah,
Manik Moyo Durgo Bumi Ratu Pangayutan,
Ing ………………… (Sebutkan Nama Lokasi Tsb),
Sowan Kulo Ngriki Paring Pisusum Sekar Gondo Arum
Kelawan Kukuse Dupo Kumelun,
Sak Perlu ………………………. (Sebutkan Maksud Dan Tujuan),
Kelawan Ridloh Lan Pangestunipun Gusti Allah Swt.

Di Baca 7 x, Saat Ada Hajat Di Suatu Tempat Yang Wingit.
MANTRA MENGANGKAT PUSAKA DAN HARTA KARUN
(22)
1. Baca/ Panggil Dengan Wirid: Kun Fayakun, Jabbarin, Jabbarotin, Wa Jannatun Na’im= 100x
2. Baca Mantra Untuk Mengunci Pusaka Dan Harta Karun Tsb Agar Tidak Lari:
Guruning Bumi Ratuning Bumi Mustikaning Bumi,
Aku Njaluk PanguasaMu, Umbulno Sak Jroning IsiMu Bumi ……………………….
Guruning Angin Ratuning Angin Mustikaning Angin,
Aku Njaluk PanguasaMu, Biso’o Keno Opo Kang Dadi KekarepanKu ………………………..
(Titik- Titik Tsb Di Sebutkan Apa Yang Di Inginkan).
Kelawan Ridloh Lan Pangestunipun Gusti Allah Swt.
3. Baca Wirid: Wallahu Mukhrijum Maa Kuntum Taktumun= 100x
4. Baca Wirid: Bismillahi Aqwatuhu Bismillahi Qo’imatuhu
Laahaula Wala Quwwata Illa Billahil ‘Aliyyil ‘Adzim= 100x
5. Baca Wirid: Nasyrun Minallahi Wa Fathkhun Qorib= 100x====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via http://eyangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)AMALAN

Leave a Reply

Your email address will not be published.