ijazah AMALAN pembangkit 17 CUPU

Amalan pembangkit 17 cupu ilmu haq

 1. BASMALLAH
  Bismillahir rahmanir rahim
 2. ISTIGHFAR
  Asthaghfirullaahal azhiim
 3. SYAHADAT
  Asyahadu allaa ilaaha illallaah wa asyhadu anna Muhammadar rasuulullah
 4. SHOLAWAT
  Allaahumma shalli ‘alaa sayyidina Muhammadin wa ‘alaa aalihi washahbihi wa sallam
 5. HAUQOLAH
  Bismillaahi alhamdulillaahi tawakkaltu alallahi wa laa hawla wa laa quwwata illa billah
 6. SURAT AL FATIHAH

7.EMPAT LIMA PANCER

Bismillah…Kun kata Allah fayakun kata nabi,robbukum kata jibril,ya jibril mikail isrofil izroil,yaitu sang ratu kopyok sang ratu nu herang putih yaitu dulur batin aku anak batin,aku minta di isi ilmu haq empat lima pancer siapa-siapa yang berjahat di badanku aku minta di balas kejahatannya minta izin dari Allah

 1. INTI BESI KURSANI I

Hai besi putih kursani besi pelilit pinggangku,kuat aku seperti sayyidina ali,gagah aku seperti sayyidina hamzah (alhamdu 3x)janganlah engkau makan hati yang putih engkau makan darah dan daging,jika engkau makan hati yang putih durhaka engkau kepada Allah,hai kaddam kuddim keluarlah engkau dari tempat yang jahatke tujuh petala langit dan bumi kelurlah engkau dari pada tempatnya berkat doa “laillahaillallah muhammadurosullullah.

 1. DOA ALIF 1
  Bismillahirrahmanirrahim, Aku tegak seperti Alif, Aku duduk seperti waw,Aku menegakkan Qudrat Allah, Akulah yang masuk dalam kalimah Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah

DOA SPIRITUAL 1
Bismillahirrahmanir rahim bis teguh-bis teguh-bis teguh, dzat kuat-dzat kuat-dzat kuat, lah asih-lah asih-lah asih, dzatullah, sifatullah, wujudullah kun fayakun, kuat-kuat-kuat teguh-teguh-teguh selamat-selamat-selamat Laa hawla wa laa quwwata illah billah.

DOA SPIRITUAL 2
Bismillahir rahmanir rahim, Asyhadu taguh paluput ilallaahu tan katun

 

10.IBK 2

Ya nur Allah nur muhammad,sifat Allah sifat muhammad lidzadullah besi kursani,mata bosi kursani,tunggul besi kursani,telaga bosi kursani,berbangkitlah berbangunlah engkau dalam batang tubuh,bosi logam tembaga emas perak lunaklah kepadaku “laillahaillallah muhammadurosullulah hu Allah”

 1. SISTEM PERAWATAN ZAT
  Zikir nafas Huu…Allah
 2. SISTEM PENDINGINAN
  Zikir nafas Allah…Huu
 3. SISTEM PENGECASAN ZAT
  Laa ilaaha illallaah (dibaca dgn lisan) diakhiri dgn Muhammad Rasulullah
 4. PENYALURAN ZAT TYPE 1
  Sarau majid katiwal hati kumul
 5. PENYALURAN ZAT TYPE 2
  Ahdad mahdiad
 6. DOA SPIRITUAL 5
  Raura bismi adam tiada memberi bekas, ada bekas tiada luka subhanaka allaahumma rabbanaa wabihammdika allaahummaghfirli, yaa Allah aku tiada luka berkat kalimah Laa ilaaha illallaah Muhammad Rasulullah
 7. DOA ALIF 2
  Bismillahir rahmanir rahim, Aku tegak seperti Alif, Aku melangkah seperti Lam Jalalah, yaa Nur payungi aku, tiada rusak aku, tiada binasa aku, tiada hancur aku, sebelum rusak ‘Alif itu, akulah yan masuk, kedalam kalimah Laa ilaaha ilallah Muhammad Rasulullah.

18.BAJU NUR BAJA

Nur Allah nur muhammad tili Allah pohon lapi,bercerai Allah dan muhammad baru bisa memakan aku aku berdiri di semula jadi “kajamah kata bumi kasibun kata langit sinti ruhum kata Allah”3x,di kiriku izroil di kananku mikail di depanku jibril di belakangku isrofil di atasku tujuh petala langit di bawahku tujuh pindah bumi,aku bersandar “Allah hu”tulang tiangku besi kursani yang melilit pinggangku aku bertepian di telaga al-kaustar bertempat di makam baitullah kabul berkat doa “laillahaillallah hu..”

19.ILMU PUKAU

“Kajamah kata bumi kasibun kata langit sinti ruhum kata Allah,aku bersumpah bahwa yang menjinakan dan mengkayakan semua adalah ALLAH 4Xhai yang bermata putih dan hitam tunduklah kau kepada adam

20.ILMU PENGIKAT

“BISMILLAAHIRAHMANNIRROHIM
ALLAAHUMMAA SINAR SEMINAR CAHAYA DIRIKU, CAHAYA SERIBU BULAN, CAHAYA SERIBU BINTANG, CAHAYA SELURUH DUNIA DALAM DIRIKU, CAHAYA MEMBAWA KASIH, SETIAP ORANG TUNDUK PADA KU, SETIAP ORANG KASIH DAN MEMULIAKAN AKU, KARENA DIRIKU BERSINAR CAHAYA, CAHAYA MAKRIFAT NUR MUHAMMAD, KARENA LAA ILLAA HA ILLAALLAAH MUHAMMAD RASULULLAAH”

21.ILMU PUKULAN BATIN

“Jikalau mata engkau yang telah dengki

Mata engkau dipecahkan Allah

Jikalau tangan kaki engkau yang dengki kianat

Tangan kaki engkau dipatahkan Allah

Jikalau hati jantung limpa engkau yang berniat dengki kianat

Hati jantung limpa engkau dihancurkan Muhammad

Dihancurkan Baginda Rasullullah”

22.ILMU GAYUNG ANGIN

“Alif Lam Mim

Zat kata Kena

Sifat kata jadi

Nama kata Gayung

Feel kata Maut

Alif Lam Lam Ha

Haaaaaaaaaaaq … Kaf Fa Ya Kaf

… Nafas …”

 1. DOA TOLAK BALA
  Allaahumma idfa’annal bala wal waba wa qaidal haasiriina wal haasidiina wazh-zhaalimiina
 2. DOA SAPU JAGAD
  Rabbanaa aatina fid-dunia hasanah wafil aakhirati hasanah wa qinaa azaaban naar

 ====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via http://eyangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)KIRIMAN

Leave a Reply

Your email address will not be published.