Mengupas keutamaan dan keberkahan dari basmallah bismillahir rahman nirahim

yang terhormat eyang samar selaku pengasuh kampus eyang samar tercinta ini, sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri yang fakir ini bernama Sugiono dari padepokan lereng Lawu Magetan Jawa timur ingin bebagi pengalaman dalam menekuni dunia spiritual.

Saya memiliki amalan yang membuat kehidupan menjadi tentram dan berkah yaitu dengan sering mengamalkan bacaan basmalah setiap waktu.

Setiap waktu selesai sholat, setiap waktu memulai aktivitas saya biasakan membaca bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah kehidupan menjadi tentram dan berkah.

Dulur-dulur yang berminat mengamalkan saya persilahkan, semoga diberikan juga berkah dan keramat dari amalan basmallah, aamiin

 ====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via http://eyangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)AMALAN WIRID DAN DO’A SANTRI BENGKEL AKHLAQ PADEPOKAN CAH ANGON

(1)
SYAHADAT PANETEP PANATAGAMA

Syahadatain Dan Doa

NIAT INGSUN,
NGERAWUHI SYAHADAT PANETEP PANATAGAMA
ROH IDLAFI KANG DADI TELENGING ATI
KANG DADI PANCERING URIP
KANG DADI LAJERING ALLAH
KANG MADHEP MARING ALLAH
YO INGSUN SEJATINING MANUNGSO SAMPURNO
SELAMET DUNYO – SELAMET AKHIR
YEN ALUM SIRAMONO
YEN DHOYONG JEJEGNO
JEG – JEJEG SOKO KARSANING ALLAH
LAILAHA ILLALLAH
MUHAMMADUR ROSULULLAH

AL FATIHAH ……….

(2)
SASTRA JENDRA HAYUNINGRAT
PANGRUWATING DIYU
ING DHALEM PANEMBAH DHUMATENG GUSTI ALLAH SWT

GEDHONG SUKMO TUTUP SUKMO
KANCING ROSO PURBO WASESO LANGGENG
YO INGSUN PANGERAN SADIRUM
TEKO JALEG LUNGO JALEG
SANG HYANG WURYAN
WURYAN KATON WURYAN KETEMU
ILLALLAH – ILLALLAH – ILLALLAH
SYAHADAT TANPO SYAHADU
ILAFISYRIKA ORA ONO ING PANGERAN
NANGING ALLAH KANG SINEMBAH
SATUHUNE DUH ALLAH
KAWULO MASRAHAKEN DUSO KAWULO
MUGI DIPUN NGAPURO’O SAKATAHING DUSO KAWULO
KAWULO NYUWUN WILUJENG

AL FATIHAH………

(3)
QULHU GENI
NIAT INGSUN MATEK AJI QULHU GENI
LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ’ALIYYIL ’ADZIM

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
QULHU GENI
BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
QULHU ALLAHU AHAD
KUN FAYAKUN MASYA’ALLAH
YA DZIRU ABADA ABADA

AL FATIHAH……….

(4)
QULHU SUNGSANG
NIAT INGSUN MATEK AJI QULHU SUNGSANG
LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ’ALIYYIL ’ADZIM

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
RAJA IMAN
KUDHUNG-KU MALAIKAT JIBRIL
TEKEN-KU KANG NUNTUN KANJENG NABI MUHAMMAD
LAILAHA ILLALLAH
MUHAMMADUR ROSULULLAH

AL FATIHAH……….

(5)
QULHU BALIK
NIAT INGSUN MATEK AJI QULHU BALIK
LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ’ALIYYIL ’ADZIM

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
SATO MORO SATO MATI
JALMO MORO JALMO MATI
SYETAN MORO SYETAN MATI
BUNO MORO BUNO MATI
ANTU MORO ANTU MATI
IBLIS MORO IBLIS MATI
MALING MORO MALING MATI
SEDYO OLO MATI SAKING PITULUNGANING ALLAH
LAILAHA ILLALLAH
MUHAMMADUR ROSULULLAH

AL FATIHAH……….
(6)
QULHU BUNTET
NIAT INGSUN MATEK AJI QULHU BUNTET
LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ’ALIYYIL ’ADZIM

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
BADAN INGSUN KANGJENG NABI PANUTAN
ROSO INGSUN ROSUL
TEKEN INGSUN PORO MALAIKAT
LUPUTO KANG DEN ARAH
BALIK’O MARANG KANG NGARAH
LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL’ALIYYIL’ADZIM

AL FATIHAH……….

(7)
QULHU PAYUNG ALLAH
NIAT INGSUN MATEK AJI QULHU PAYUNG ALLAH
LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ’ALIYYIL ’ADZIM

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
ALLAHUMAH QULHU ALLAH
BADAN ALLAH
ROH ALLAH
JASAD ALLAH
KUDHUNG ALLAH
PAYUNG ALLAH
PAGER ALLAH
SOPO KANG SEDYO CIDERO OLO JAIL MARING AKU
DADI SATRUNE ALLAH
INKANAT ILLA SHOIHATAN WAKHIDATAN
FAIDZAHUM KHOMIDUUN

AL FATIHAH………
(8)
QULHU SEPUH
NIAT INGSUN MATEK AJI QULHU SEPUH
LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ’ALIYYIL ’ADZIM

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
QULHU BALIK BOLAK BALIK
TANSA KUWALAK WALIK
PANUJUMU LUPUT BALIK
KENO’O KANG NUJU BALIK’O
BALEKNO – BALEKNO – BALEKNO
BALIK’O MARANG SIRO
LAILAHA ILLALLAH
MUHAMMADUR ROSULULLAH

AL FATIHAH……….

(9)
QULHU DURGO TELUH
NIAT INGSUN MATEK AJI QULHU DURGO TELUH
LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ’ALIYYIL ’ADZIM

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
ALLAHUMMAH QULHU DURGO TELUH
BOLAK BALEK KASUMPET
MORO NGETAN PEPET
NGALOR NGEDUL SUMPET
NGULON RAPET
KARSANING ALLAH
ONO TENGAH DHELEG – DHELEG NGEDHEPREG
BINGUNG KAMI TEGENGEN

AL FATIHAH……….

(10)
MANTRA SANG KOLO COKRO
NIAT INGSUN MATEK AJI SANG KOLO COKRO
LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ’ALIYYIL ’ADZIM

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
INGSUNG TADZALING DZAT KANG MOHO SUCI
KANG MOHO AMISESO
KANG KUWOSO ANGANDIKO KUN FAYAKUN
DADI SACIPTANINGSUN
TUMEKO SAK KARSANINGSUNG
ALLAHU ALLAHU
YA MAROJA – JAROMAYA
YA MARANI – NIRAMAYA
YA SILAFA – FALASIYA
YA MIRODA – DAROMIYA
YA MIDOSA – SADOMIYA
YA DAYUDA – DAYUDAYA
YA CIYACA – CAYACIYA
YA SIHAMA – MAHASIYA

AL FATIHAH……….
AJI LAMPAH LUMPUH
(11)
ADEG-ADEGKU BUMI PERTIWI.
PAYUNGKU BOPO RINO KAWOSO.
SADULURKU KIBLAT PAPAT.
MOTOKU PANGUWOSO JAGAD KAWOSO.
HONOCOROKO= HONO NING CIPTO ROGO KARSO.
DOTOSOWOLO= DATAN SALAH WAHYUNING LUMPUH.
PODOJOYONYO= PADANG JAGADE NYURUPONO.
MOGOBOTONGO= MARANG GAMBARAN ING BATHORO NGATON.

Di Baca 33 x, Setelah Sholat Maghrib Dan Sholat Shubuh.
AJI LEBUR SAKTI
(12)
SYAHADATAIN
NIAT INGSUN MANUNGGAL’AKEN NAPAS PAPAT, MBALEK’AKE SENGKOLONE……..
(ILMU PETENG/ JIN/ SYETAN PREWANGANE…………………………..)
QULHU BALIK AMBETO JABRO’IL, LUPUTNO PONCOBOYO,
QULHU BALIK 3x.
NGOTOBOGOMO,
NYOYOJODOPO,
LOWOSOTODO,
KOROCONOHO,
DINO LIMO ORA KENO KINOCO,
LEBUR ING PANGASTUTI
(SAKABEHANE ILMU PETENG/ JIN/ SYETAN PREWANGANE……………..)
PAPAN LEBUR TULIS ILANG, DINO LIMO ORA KENO KINOCO,
LEBUR ING PANGASTUTI, SOKO KARSANING ALLAH.
Di Baca 33 x, Setelah Sholat Maghrib Dan Sholat Shubuh.
AJI PANGUASANE GIGIR
CEMETI AMAR ROSULI
(13)
NAWAITU MINAKIBARI
BIBIHALIKAT HAPIKA KARJA, 33x.
GURUKU GENI, RATUKU GENI,
MUSTIKAKU GENI,
AKU ‘JALUK GAWEMU……………….
(LEBURNO ILMU KADEGDAYANE………….)
SOKO KARSANING ALLAH.

Di Baca 33 x, Setelah Sholat Maghrib Dan Sholat Shubuh.
MANTRA AWET MUDA
(14)
Assalamu’alaikum….
Wa’alaikum Salam,
Sumirat Dayaning AllahMacrut Dayaning,
Hek Yo Aku Mustikaning Allah.
Di Baca 28 x, Setelah Sholat Maghrib Dan Sholat Shubuh.
MANTRA MENDATANGKAN JODOH
(15)
Ya Udzat – Ya Udzat – Ya Udzat,
Sun Angirup Sakehing Roh.
Roh Idlafi Tumrap Sajroning Roh,
Roh Sing Dadi JodohKu Tekakno NgarepKu.
RosoKu Yo RosoMu, Yo MalaikatKu Yo MalaikatKu
Yo GustiKu Yo GustiMu.
Di Baca 7 x, Setelah Sholat Maghrib Dan Sholat Shubuh.

MANTRA AJI SRI WIDORO
(16)
NIAT INGSUN MATEK AJI SRI WIDORO
LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ’ALIYYIL ’ADZIM

AjiKu Sri Widoro,
EsemKu Dewi Suprobo,
LiringKu Dewi Ratih,
Sing Andulu Sing Andeleng,
Teko Welas Teko Asih
Teko Dhemen Teko Kangen……………..
Menyang Ing JiwaKu,
Saking Karsaning Allah.

Di Baca 7 x, Setelah Sholat Maghrib Dan Sholat Shubuh.

MANTRA PANYUWUNAN
(17)
Assalamu’alaikum….
Wa’alaikum Salam,
Junjung – Junjungen DerajatKu,
Dohno BilahiKu,
CedakNo RezekiKu,
Iberno TekadKu Sing Suci,
Opo Sing Tak Sedyo Ojo Nganti Dino.
Di Baca 7 x, Setelah Sholat Maghrib Dan Sholat Shubuh.

MANTRA DERAJAT UTAMA
(18)
BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
Allahumma Alfidarojati Wa Alfi Barokati
Wa Alfi Nikmati Wa Alfi ‘Alayati,
Wa Alfi Fihi Birohmatika Ya Arhamar Rohimin.
Di Baca 7 x, Setelah Sholat Maghrib Dan Sholat Shubuh.
MANTRA MANDI AWET AYU LUAR DALAM
(19)
Niat Ingsun Adus Cahyo Cahyo,
Ingsun Ngirup Cahyaning Wong Sak Buwono,
Yo Aku Titisane Dewi Sri,
Kanggonan Ka-Eloking Pangeran,
EsemKu Koyo Sri Widoro,
RupaKu Dewi Ratih,
Teko Welas – Teko Lulut – Teko Asih
Sopo Kang Andulu Badan SaliraKu,
Saking Kersaning Allah.

Di Baca 7 x, Saat Mandi Kembang Setaman Setiap Malam Kelahiran/ Weton, Selama 7x Weton (7 Bulan).

MANTRA PENGASIHAN SULTAN AGUNG
(20)
Yahu Allah… Yahu Allah… Yahu Allah…
Shollallahu Alaihi Wassalam,
Aku Manik Astagina, Cahyo Cahyane Wong Sak Jagad
Ono Ingsun Kabeh, Roh Idlafi Ing Dzattullah,
Sir Banyu Ingsun, Bayu Sak Roso Dadi Sawiji,
Rohso Manjing Astagina,
Teko Welas Teko Asih………(Sebut Nama Orang Tsb),
Marang Aku.

Di Baca 33 x, Setelah Sholat Maghrib Dan Sholat Shubuh.
MANTRA MEMANGGIL RUH DAN ARWAH
(21)

1. Baca/ Panggil Malaikat Sam Hahirin Dan Sam Khohirin= 100x
2. Baca Wirid: Inkuntum Hadlortum Ayyatuhal ‘Arwahu Fa’aruni Syu’a ‘Anurikum= 100x
Di Baca Setelah Sholat Tahajud Dan Sholat Hajat.
MANTRA MEMANGGIL/ IZIN PEDANYANGAN

Nini Danyang Kaki Danyang,
Mbok Aryat Mbok Aji Syah Surat Mesyah,
Manik Moyo Durgo Bumi Ratu Pangayutan,
Ing ………………… (Sebutkan Nama Lokasi Tsb),
Sowan Kulo Ngriki Paring Pisusum Sekar Gondo Arum
Kelawan Kukuse Dupo Kumelun,
Sak Perlu ………………………. (Sebutkan Maksud Dan Tujuan),
Kelawan Ridloh Lan Pangestunipun Gusti Allah Swt.

Di Baca 7 x, Saat Ada Hajat Di Suatu Tempat Yang Wingit.
MANTRA MENGANGKAT PUSAKA DAN HARTA KARUN
(22)
1. Baca/ Panggil Dengan Wirid: Kun Fayakun, Jabbarin, Jabbarotin, Wa Jannatun Na’im= 100x
2. Baca Mantra Untuk Mengunci Pusaka Dan Harta Karun Tsb Agar Tidak Lari:
Guruning Bumi Ratuning Bumi Mustikaning Bumi,
Aku Njaluk PanguasaMu, Umbulno Sak Jroning IsiMu Bumi ……………………….
Guruning Angin Ratuning Angin Mustikaning Angin,
Aku Njaluk PanguasaMu, Biso’o Keno Opo Kang Dadi KekarepanKu ………………………..
(Titik- Titik Tsb Di Sebutkan Apa Yang Di Inginkan).
Kelawan Ridloh Lan Pangestunipun Gusti Allah Swt.
3. Baca Wirid: Wallahu Mukhrijum Maa Kuntum Taktumun= 100x
4. Baca Wirid: Bismillahi Aqwatuhu Bismillahi Qo’imatuhu
Laahaula Wala Quwwata Illa Billahil ‘Aliyyil ‘Adzim= 100x
5. Baca Wirid: Nasyrun Minallahi Wa Fathkhun Qorib= 100x====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via http://eyangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)PENGIJAZAHAN ASMA ROSUL NUR MUHAMMAD DAN ROBITOH KUBRO

¤ ASMA ROSUL NUR MUHAMMAD ¤ ¤

——————————————

[ASMA RASUL Tk 1]

1. KERJAKAN : [Puasa 3 hari (selasa, rabu dan kamis), niatnya : Nawaitu Showma Ghodin Liqodhoo’il Haajatii wa Du’aail Maqbuuli Imaanan Wahtisaban Sunnatan Lillaahi Ta’ala, artinya : Niat Saya Puasa Esok Hari untuk Mendatangkan segala Hajat Saya dan Doa yang di Maqbul kerna Iman dan Ridho Alloh Sunah kerna Alloh Ta’ala.

2. KERJAKAN : [Mandi Taubat dan 3 Macam Sholat, yakni :

¤ Mandi Taubat, Niatnya : Nawaitu Ghusla Litaubati min Jamii’il Ma’aashii Wadzunuub Zhoohiron wa Baathinan Sunnatan Lillaahi Ta’alaa, artinya : Niat Saya Mandi untuk Taubat dari segala Dosa dan Maksiat, Zhohir maupun Bathin Sunah kerna Alloh Ta’ala. Caranya : Usahakan setiap Mandi diniatkan Mandi Taubat kecuali ada mandi-mandi tertentu, Mandilah sampai menggigil pada malam harinya sekitar 2 Jam sebelum Shubuh dan disaat Air jatuh di Juz (bagian) badan maka bacalah niat mandi diatas. Selama mandi berlangsung dawamkanlah selalu istighfar dengan sungguh-sungguh memohon ampunan terus kepada Alloh Swt. Setelah mandi selesai langsung berpakaian dan janganlah dilap (dikeringkan) agar meresap kedalam tubuh].

¤ Sholat Sunah Lisyukril Wudhu 2 Rokaat, Niatnya : Ushollii Sunnatan Lisyukril Wudhuu’i Rok’ataini Lillaahi Ta’alaa, artinya : Saya Niat Sholat Sunah Syukur Wudhu 2 Roka’at kerna Alloh Ta’ala. Caranya : setelah Mandi Taubat dan Wudhu kerjakanlah sholat ini dan setelah membaca Al Fatihah agar langsung saja Rukuk tanpa membaca surat-surat yang lain.

¤ Sholat Sunah Taubat 2 Roka’at, Niatnya : Ushollii Sunnatat Taubati min Jamii’il Ma’aashii Wadzunuub Rok’ataini Lillaahi Ta’ala, artinya : Saya Niat Sholat Sunah Taubat dari segala Dosa dan Maksiat 2 Roka’at kerna Alloh Ta’ala. Caranya : Pada Roka’at Pertama setelah membaca Al Fatihah maka bacalah Al Baqoroh : 1-5 dan pada saat Rokaat keduanya setelah membaca Al Fatihah maka bacalah Al Baqoroh : 284-286. Bila belum hafal maka boleh saja membaca Qulya dan Qulhu.

¤ Sholat Sunah Hajat 2 Roka’at, Niatnya : Usholli Sunnatan Liqodhoo’il Hajatii Rok’ataini Sunnatan Lillaahi Ta’ala, artinya : Saya Niat Sholat Sunah untuk Mendatangkan segala Hajat 2 Roka’at Sunah kerna Alloh Ta’ala. Caranya : Pada Roka’at Pertama setelah membaca Al Fatihah maka bacalah Ayat Kursi 7x/ 11x dan pada Roka’at Keduanya setelah membaca Al Fatihah maka bacalah Al Ikhlas 7x/ 11x

3. KERJAKAN : Dzikir Pembuka dan Tawasul 7, yakni :

¤ Dzikir Pembuka, Lafadznya : Nawaitu Taqorruban Illalloohi Khoolishon Mukhlishon wa Rooja’an min Rohmatillah wa Libtighoo’i Mardhootillaahi wa Liwajhillaahil Kariim wa Lillaahi Ta’alaa Biniyatl Maqbuul, Ilaa Hadrotin Nabiyyil Mushthofa Sayyidina Muhammadin Saw wa Jamii’i Man ‘Amila wa Shoohibal Ijaazati Haadzihis Shoolawaati wal Adzkaari wal Awroodi Ilaa Yaumil Qiyaamah wa Lijamii’i Masyaaikhihim wa Limasyaaikhi Masyaaikhihim Ilaa Rosuullillaahi Saw wa Roodhiallohu ‘Anhum, Bisirril Faatihah… (bacalah Al Fatihah 7x, Syahadat 3x dikerahkan, Istighfar 300x, Sholawat Nabi Saw 100x, Hauqolah 100x dan Basmalah 21x/ 41x/ 77x/ 99x dengan tahan nafas dan diulang sampai 3x). Bacalah Dzikir Pembuka ini setiap Malamnya dan setiap Bada Sholat Lima Waktunya.

¤ Tawasul 7, yakni :

¤ 1). Ilaa Hadrotin Nabiyyil Mushthofa Sayyidina Muhammadin Saw wa ‘Alaa Aalihi wa Ashhabihi wa Azwaajihi wa Dzurriyyaatihi wa Ahli Baitihil Kiroom Ilaa Yaumil Qiyaamah, Syai’ul Lillaahi Lahum Al Faatihah…

[terjemah: Kepada hadirat Nabi yg terpilih penghulu kami yakni Muhammad, semoga sholawat dan salam Allah selalu terlimpah curah kepadanya dan atas keluarganya, shahabat2nya, istri2nya dan dzuriyyat2nya (keturunan) dan ahli baitnya yg mulia sampai hari kiamat, sesuatunya karena Allah, teruntuk mereka alfatihah.]

¤ 2). Tsumma Ilaa Hadrotin Jamii’il Anbiyaa’i wal Mursalin min Aabina Adam As ilaa Rosuulillaahi Muhammad Saw Khushushon Ilaa Hadrotin Nabiyyillaahi Ibrohim As wa Ilaa Hadrotin Nabiyyillaahi Musa As wa Ilaa Hadrotin Nabiyyillahi Isa As wa Ilaa Hadrotin Nabiyyillahi Nuh ‘Alaihimus Salaam, Syai’ul Lillahi Lahum Al Faatihah.

[terjemah: Kemudian kepada hadirat semua para Nabi, para Rosu,l dari mulai Bapak Kami Nabi Adam AS semoga salam terlimpah curah kepadanya sampai Rosulullah saw, khusus kepada Nabi Ibrohim AS, nabi Musa AS, nabi Isa AS, nabi Nuh AS, sesuatunya karena Allah, teruntuk mereka alfatihah]

¤ 3). wa Ilaa Hadrotin Jamii’il Malaa’ikatil Muqorrobin wal Kiroomil Kaatibin wal Karubiyyin war Ruuhaniyyin wa Hamalatil ‘Arsy wa Haafuuna Bil ‘Arsy wa Lijamii’il Malaa’ikatit Taqdisiina wat Tasbihiina war Rooki’iina was Saajidiina war Rohmah Khushushon Malaa’ikat Jibril wa Minkail wa Isrofil wa ‘Izroo’il ‘Alaihimus Salaam, Syai’ul Lillaahi Lahum Al Faatihah…

¤ 4). Tsumma Ilaa Hadrotin Khulafaair Roosyidiina Sayyidina Abi Bakrinis Siddiq wa Sayyidina Umarobnil Khottob wa Sayyidina ‘Ustmaanabnil ‘Affaan wa Sayyidina ‘Ali bin Abit Thoolibi wa Ilaa Baqiyyatis Shohabati Rosuulillaahi Ajma’iin minal Minal Muhaajiriina wal Anshooriina Roodhialloohu ‘Anhum, Syai’ul Lillaahi Lahum Al Faatihah…

¤ 5). Tsumma Ilaa Hadrotin Jamii’il Auliyaa’illaahil Aqthoobi wal Abdaali wal Anjaabi wal Akhyaari wa Lijamii’il ‘Ulamaa’il ‘Aamiliin was Syuhadaa’i was Shoolihiin Khushushon Ilaa Hadrotin Sulthoonil Auliyaa’i Syekh Muhyiddiin Abdil Qoodir Jailani was Syekhi Muhammad bin Muhammad Baha’uddin An Naqsyabandi was Syekhi Abil Hasan Asy Syadzili was Syekhil Imam Abii Hamid Al Ghozali wa Dzurriyyaatihim Roodhialloohu ‘Anhum Qoddasallohu Asroorohumul ‘Aziiz, Syai’ul Lillaahi Lahum Al Faatihah…

¤ 6). Tsumma Ilaa Hadrotin Jamii’i Man ‘Amila wa Shoohibal ‘Ijaaztii wal Barookati wal Karoomati Haadzihis Shoolawaati wal Adzkaari wal Awroodi Ilaa Yaumil Qiyaamah Khushushon Syaikh Joko Purwanto Bin Haadi al jawie, wa Lijamii’i Masyaa’ikhihim wa Masyaa’ikhi Masyaa’ikhihim Ilaa Rosuulillaahi Saw wa Roodhialloohu ‘Anhum, Syai’ul Lillaahi Lahum Al Faatihah… (baca alfatihah 3x).

¤ 7). Khushushon Ilaa Nafsii ..(sebut nama kita.. bin/binti..).. Wa Ilaa Jasadi Ummii ..(sebut Ibu Kandung.. binti.. dan Ibu Mertua.. binti..).. wa Ilaa Ruuhi Abii ..(sebut Bpk Kandung.. bin.. dan Bpk Mertua.. bin..).. wa Ushuulihim wa Furuu’ihim Ilaa Yaumil Qiyaamah, Syai’ul Lillaahi Lahum Al Faatihah….

4. KERJAKAN : Dzikir Inti dengan Hati yang Mantabbb dan Ikhlash,yakni : ¤ Bacalah QS. At Taubah : 128-129 : Laqod Jaa’akum Rosuulum min Angfusikum ‘Aziizun ‘Alaihi Maa ‘Anittum Harishun ‘Alaikum Bilmu’miniina Ro’uufur Rohiim, Faing Tawallau Faqul Hasbiyalloohu Laa Ilaaha Illaa Huwa ‘Alaihi Tawakkaltu wa Huwa Robbul ‘Arsyil ‘Azhiim. (baca : 7x dan khusus malam Jumu’ah saja dibaca 313x). ¤ Bacalah : Hasbunallohu wa Ni’mal Wakil. (baca 450x).

5. KERJAKAN : Do’a Penutup Semua Amalan Apapun, yakni :

[¤ Ya Allohu Ya Rohmanu Ya Rohiimu Ya Dzal Jalaali wal Ikhroom, Berkahkanlah Diri dan Kehidupan Hamba Ya Alloh, Sejahterakanlah Diri dan Kehidupan Hamba Ya Alloh, Bahagiakanlah Diri dan Kehidupan Hamba Ya Alloh, Selamatkanlah Diri Hamba Ya Alloh.. Zhohir maupun Bathin di Dunia maupun di Akhirat, Berikanlah Hamba Kesehatan dan Umur Panjang Ya Alloh.. baik Jasmani maupun Rohani, Karuniakanlah Hamba Ya Alloh.. Ilmu yang Berkah dan Manfaat untuk Diri Hamba dan juga Berkah dan Manfaat untuk Orang Lain, Ampunilah segala Dosa-dosa Hamba Ya Alloh.. Baik yang Zhohir maupun yang Bathin, Alloohummaj’allii min Talaamidzi wa Atbaa’i wa Ahbaabi wa Mahabbati Auliyaa’ikal Aqthoobil ‘Aarifiin Zhoohiron wa Baathinan fid Dunia wal Aakhiroh Khushushon fii Haadzaz Zamaan [terjemah: ya Allah jadikanlah aku sebagian dari murid-murid, pengikut, yang dicintai dan mencintai Para Wali Quthub yg ahli Makrifat, baik secara lahir maupun batin, di dunia dan di akhirat, khususnya di zaman ini] , Ya Alloh Kasih Sayangi Hamba Ya Alloh, Tolonglah Hamba Ya Alloh dan Menangkanlah Hamba Ya Alloh didalam setiap Perkara-perkara Kebaikan apapun.. Ya Qoodhial Haajat.. Ya Mujiibad Da’awaat.. Ya Mujiibas Saa’iliin.. Istajib, Bihaqqi Ud’uunii Astajib Lakum.. Fainnaka Laa Tukhliful Mii’aad, wa Bihaqqi Waidzaa Arooda Syai’an Ay Yaquula Lahu KUN FAYAKUUN.. Fasubhaanal Ladzii Biyadihi Malakuutu Kulli Syai’in wa Ilaihi Turja’uun, Istajib (Bi’ijaabatil Kubro Ya Allooh 3x).. Birohmatika Yaa Arhamar Roohimiin, wa Bisirril Faatihah.. (baca : Al Fatihah 3x) ¤].

6. KERJAKAN : Do’a Kunci Semua Amalan Apapun,

¤ Bacalah : [Syahadat 1x, Istighfar 1x, Sholawat Nabi Saw 1x, Hauqolah 1x dan Al Faatihah 1x. Kemudian berdo’a dengan Hati yang Mantabbb dan Ikhlas.

”Ya Allohu Ya Rohmaanu Ya Rohiimu Ya Dzal Jalaali wal Ikroom, Sampaikanlah Sholawat dan Salam kepada Rosuululloh Muhammad Saw dan Kemulyaan kepada Tuan Syekh Abdul Qodir Jailani. Ya Alloh, berikanlah kepada Hamba semua Rahasia-rahasia, Keutamaan-keutamaan, Keagungan dan Karomah, Cahaya Nuurun ‘Alaa Nuurin yang terkandung didalam Dzikir-dzikir, Awrod dan Sholawat Nabi yang telah hamba baca di Majelis ini (MENYATU kepada diri Hamba dengan SEMPURNA 3X) dengan Idzin dan Ridho Alloh Birohmatika Yaa Arhamar Roohimiin.. (lalu kerahkan seperti sedang mencabut singkong hingga seluruh badan/ Lathifah Kullu Jasadi bergetar) dan langsung ucapkanlah : Syahadat 3x, Sholawat Nabi Saw 3x, Takbir 1x, Hauqolah 1x, Bisirril Faatihah..”. Baca : Al Fatihah 3x.

7. KERJAKAN : Sholat Sunah Tahajud min. 2 Roka’at dan ditutup dengan Sholat Sunah Witir 3 Roka’at dengan 2 Salam.

Niat dan caranya bila tidak tahu ada di buku-buku Tuntunan Sholat Sunah.

*Keterangan :

¤ [Selama Tirakat bacalah setiap bada Sholat Pardu, yakni : Dzikir Pembuka, Dzikir Inti tanpa Tawasul 7 kecuali malamnya bada Sholat Hajat bacalah Tawasul

dan setelah selesai Tirakat mulai bada Shubuh hari Jumu’ah bacalah : Dzikir Pembuka (tapi Istighfarnya 100x saja) dan Dzikir Inti (tapi Hasbunallohnya 7x) tanpa Tawasul 7. Bila kita terasa malas lagi Ibadah maka dianjurkan mengerjakan Amalan ini lagi].

¤ [Amalan ini ditulis sejelas mungkin karena ada dari beberapa sahabat yang banyak bertanya ini dan itu, maka untuk mengurangi tanda tanya seperti itu Saya berusaha menulisnya selengkap mungkin. Amalan ini bila sudah masuk ke Batang Tubuh kita memiliki Tanda : Diubun-ubun dingin seperti ada Es, Seluruh Tubuh semacam ada atmosfir yang halus dan lembut, dimudahkan setiap urusan, disukai banyak orang, Rajin dalam beribadah, menambah Ketenangan Bathin, menambah Khusu’ (Konsentrasi penuh) dalam melakukan apapun khususnya Sholat, memiliki Akhlaq yang baik, Hati Tentram, Damai, Nyaman, Indah, lega, Ploong, Bahagia, Senang, Gembira yang meluap-luap didalam Qolbu, dan lain-lain.. Bilamana semua ini terjadi, maka janganlah terlena yang akhirnya malas dalam bekerja dan jangan pula Korupsi waktu dalam bekerja, karena disukai dan dimudahkan oleh pimpinan sehingga yang diberikan bukan Aturan tetapi Kebijaksanaan Pimpinan.. Hati-hati ya jangan disalah gunakan karena ini berarti digunakan untuk Negatif].

[Bila sudah selesai kabarkan tuk Asma Rosul Ke-2 dan Ke-3 via Email saja, Bila sudah mengerti maka boleh diedit dan dipersingkat, sebelum mengamalkan agar konfirmasi dahulu dengan Saya, karena memang seperti itulah Adabnya. Bila sudah diamalkan dengan Sempurna maka boleh di Ijazahkan kepada Anak Cucu, Saudara, Sahabat dan para Jamaah agar menambah Khusu’ mereka dalam beribadah sesuai dengan porsi mereka masing-masing, karena bagi Para Pengamal Amalan ini akan terus dido’akan sampai Hari Qiyamah].

catatan tambahan:

o) Taqorruban adalah tuk mendekatkan sedekat2nya pendekatan (sesuai level yg diizinkan Alloh), Khoolishon (org yg selalu berusaha ikhlas), Mukhlishon (org yg sudah Alloh ikhlaskan). Libtighoo’i, artinya ; tuk mencari, tetapi makna diqolbi adl tuk mendapatkan. Rojaa’an, artinya ; mengharapkan, tetapi makna diqolbi adl tuk mendapatkan juga.. dst.

o) Liwajhillahi, maknanya ; tuk mnghadap Alloh (maka pakailah pandangn khusu’, fokus, hina, ploong dan ndak ngantuk… hehee.. :), Lillaahi, maknanya ; kerna Alloh (ndak ada niat lain didalam mngamalkn AR ini), Maqbuul maknanya : Yg Alloh terima (diijabah, diqobul didalam mngerjakn AR ini)… Inilah sebaik2nya niat didlm mngakses Nur M.

 

¤¤ MEDITASI ROBITHOH KUBRO ¤ ¤

————————————-

[SETIAP malam Selasa dan malam Jumu’ah Saya bersama masyarakat secara Istiqomah mengadakan Penyelarasan Massal (Boosters) melalui Wasilahnya Tawasul Asli Banten beserta Dzikir dan Sholawatnya, dikarenakan saat Tawasulan ini dilakukan Saya menyebutkan begitu banyak baik dari Para Guru Sepuh, Para Ulama, Para Auliya, Para Keluarga dan Sahabat Nabi, Para Malaikat dan lain sebagainya termasuk juga Para Murid, Pengikut, Sahabat, Orang-orang yg mencintai dan yg dicintai oleh Saya, dan juga Keluarga BESAR Majelis Danqow ini baik di-Alam Maya maupun di-Alam Nyata lumayan banyak, maka Saya hanya memberikan Do’a dgn menyebutkan namanya : Fulan bin/binti Fulanah pada KELAS TAKHOSUS I saja, yg telah serius belajar sungguh-sungguh (anggap saja ini Hadiah Bonus dari Saya) hal ini dilakukan agar Robithoh (ikatan batin yg kuat) dan Kebaikan yg Kita harapkan Alloh SWT hubungkan dgn Diri Kita shg ada nilai lebih dampaknya bagi Kehidupan Kita sehari-hari, Insya Alloh].

[Walaupun demikian, tetap saja sbg Penghubungnya harus melakukan Meditasi Duduk or Meditasi Tidur sbg Penerimanya (Tuk Umum juga bisa). Bagi yg belum bisa Fokus ketika ”Meditasi Duduk” maka Saya anjurkan tuk melakukan ”Meditasi Tidur” pada setiap Jam 21:00 Wib (lewat sedikit) pada Malam Selasa dan Jumu’ah, caranya :

  1. Mandi Taubat (kalau sempat), Gosok Gigi, Pakai Pakaian yg agak Longgar dan Pakai Wewangian.
  2. Posisi Tidur Terlentang, Kedua Tangan disamping Paha, Kedua Telapak Tangan menyentuk Bumi (Lantai), Rileksasikan Tubuh Anda dan Tenangkan Pikiran Anda.
  3. Bacalah : Al Fatihah 1x, Asma Rosul 7x, Hasbunalloh 7x danAfirmasikan : ”Aku Berniat Meditasi Tidur Tuk Menerima dan Menyerap Energy Asma Rosul dan Energy Nuurun ‘alaa Nuurin dari Ki Mas Dancow melalui Darat dan Udara dgn Lengkap dan Sempurna {segala Keberkahannya} atas Izin dan Ridho Alloh, sekarang (Terjadilah 3x)”.

Keterangan : [Kalimat ”Keberkahannya” dapat diganti dgn Kalimat yg lain seperti : ”Rahasianya, Karomahnya, Mukjizatnya, Keutamaannya, Cahayanya, Kebenarannya d.l.l.”

Lakukan sampai Tidur Mimpi (masuk pada Gelombang TETTA) dan bila terbangun sendiri biasanya pada tengah malamnya, maka dirasa CUKUP Pentransferan Energy Boosters-nya (Segarrr dan Ploong biasanya). Setelah bangun bila sempat Berwudhulah lalu bacalah QS. Al Mulk 1x sbg ungkapan Rasa Syukurnya. Biasanya ketika melakukan ”Meditasi Robithoh Kubro” ini akan mengalami berbagai macam Mimpi Petunjuk dan PENGALAMAN Spiritual berbeda-beda, ini semua tergantung kesiapan Hati yg Alloh SWT kehendaki sesuai Level-nya masing-masing].

[Warning : ”Bila Tidur Kita Mimpinya berwarna Tandanya LADUNI INTEL mulai Terbuka, tetapi bila Tidur Kita tanpa Mimpi ini namanya masuk pada Gelombang DELTA alias TERLAAALU pulassst… Heheee.. :)”], Semoga bermanfaat tuk semuanya, OKE.

NB :

  1. Tuk yang sedang tirakat agar mengerjakan Robithoh Kubro malam selasanya saja krn malam jum’atnya biasanya dianjurkan tuk melek hingga jam 06.00 WIB.
  2. Bagi semua ST-MD Indonesia agar melaksanakan Robithoh Kubro ini seminggu 2x sbg hubungan silaturahim secara bathin secara serempak.
  3. Waktu bebas sesempatnya anda hanya saja lebih dianjurkan sekitar jam 21.15 WIB.
  4. Ketika Meditasi ini, Tidur anda agar ndak banyak bergerak dan gelisah, bawa rileks dan tenang saja spt halnya anda mau tidur. Lakukan dilantai yg beralaskan itu lebih baik daripada anda lakukan diatas Tempat Tidur yg tinggi.
====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via http://eyangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)fadhilah Wirid amalan Laa Ilaha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu Minadzolimin

Manfaat Wirid Laa Ilaha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu Minadzolimin. Di dalam al-Quran terdapat kisah Nabi Yunus a.s. yang boleh dijadikan pengajaran dan jika di amalkan doa Nabi Yunus a.s Allah akan lepaskan Hambanya dari kesusahan atau musibah yang menimpa atau di dalam bahasa zaman sekarang saat-saat kecemasan ( emergency ) tetapi individu tersebut perlulah seorang mukminin.

Arti Laa Ilaha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu Minadzolimin

لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

Artinya : “Tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan engkau, ya Allah. Maha Suci engkau, sesungguhnya aku adalah dari orang yang membuat zalim.” (QS Al-Anbiya’ : 87

Tiga keistimewaan dalam Do’a Nabi Yunus:
1. Pengakuan tauhid.
2. Pengakuan akan kekurangan diri.
3. Berisi permohonan ampun (istighfar) pada Allah SWT.

Tulisan Arab Laa Ilaha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu Minadzolimin

Nabi Yunus alayhissalamdiutus oleh Allah swt. kepada masyarakat Naynawa, yang terkenal dengan kekafirannya. Nampaknya, Nabi Yunus kurang sabar dengan perlakuan kaumnya. Dalam keadaan kesal, ia pergi meninggalkan kaumnya menuju tepi laut. Kemudian ia menumpang kapal yang akan berlayar. Di tengah lautan, kapal diterpa badai dan angin kencang. Untuk menghindari kapal karam, muatan kapal harus dikurangi. Semua penumpang kapal sepakat untuk melakukan undian. Siapa yang namanya keluar, maka dialah yang harus dilemparkan ke lautan. Ternyata, yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Akhirnya, Nabi Yunus menceburkan dirinya ke lautan, dan ia ditelan ikan besar. Al-Quran menyebut ikan itu dengan Hut atau Nun. Namun, Allah swt. mewahyukan ikan itu untuk tidak memakan tubuh Nabi Yunus.

Ada yang mengatakan Yunus a.s. tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari, 7 hari, bahkan 40 hari. Selama itu ia berdoa kepada Allah swt., ‘Allahumma, la ilaha illa anta. Subhanaka, inni kuntu minazzhalimin – ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau. Sungguh aku ini termasuk orang-orang yang zalim’.

Doa Yunus menembus Arsy, sampai-sampai para malaikat berkata, ‘Ya Rabb, sepertinya ini adalah suara orang lemah yang sudah dikenali, yang datang dari negeri yang jauh dan asing’. Allah bertanya, ‘Tahukan kalian, suara siapakah itu?’ Malaikat menjawab, ‘Suara siapakah itu?’ Allah berkata, ‘Itu adalah suara Yunus, hamba-Ku’. Malaikat berkata, ‘Yunus yang amalnya senantiasa naik ke langit dan doanya dikabulkan? Ya Rabb, tidakkah Engkau menaruh belas-kasih padanya lantaran dia senantiasa memuji-Mu di saat senang, dengan begitu Engkau selamatkan ia di saat terjepit seperti ini?’ Allah menjawab, ‘Ya, tentu saja’. Maka, Allah memerintahkan kepada ikan hut untuk melemparkan Yunus ke daerah tandus.

Yunus terdampar di sebuah pulau yang tandus, dalam keadaan lemah. Lalu, Allah mengembalikan kekuatannya dengan menumbuhkan pohon labu di dekatnya. Bukan hanya itu, Allah mengembalikan seribu umatnya dalam keadaan beriman, dan Allah berikan kemakmuran hidup kepada mereka. (Q.s. as-Shaffat/37: 145-148)

Cara Mengalamkan Laa Ilaha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu Minadzolimin

Doa Nabi Yunus adalah salah satu doa mustajab. Kita dianjurkan untuk sering membacanya, lebih-lebih di saat kita mengalami kesulitan. Manfaat Wirid Laa Ilaha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu Minadzolimin dibaca ( 300x/hari – 1000x/ hari ) Fadhilah : Dimudahkan untuk cari tasykilan / dimudahkan untuk gerakkan ummmat. Allah akan selesaikan masalah infirodi dan ijtima’.====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via http://eyangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)AMALAN SAIFI AJAM: KEKUATAN, KEKEBALAN, KEMENANGAN, KEPERKASAAN, KEJAYAAN, PENAKLUK MUSUH, SAIFI/PEDANG PEMBELA ISLAM, AMAR MAKRUF NAHI MUNKAR

Bagi yang punya banyak waktu bisa wiridan amalan ini.

KHODAM PENJAGA SAIFI:  70.000 MALAIKAT

FADHILAH: HAJAT-HAJAT CEPAT TERKABUL, KEKEBALAN, KEKUATAN, KEPERKASAAN, KEMENANGAN, KEJAYAAN, PENAKLUK MUSUH, SAIFI/PEDANG PEMBELA ISLAM, AMAR MAKRUF NAHI MUNKAR

Tawassul/kirim alfatihah Nb Muhammad, Syekh Abdul Qodir Al Jilani, Sayyid Gus AJAM.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM. ALLAHUM’A ANT’ALLAHUL- MALIQU’L HAQ’QUL LAZII LAA ILLAHA ILLA ANTAANT’A RABBI WA ANA ABDUQA AAMIL’TU SU’AW’WA ZALAMTU NAFSI WA’TARAFTU BIZAMBI, FAGHFIRLI ZUNUBI JAMI’AN KUL’LAHA FA’IN’NAHU LA YAGHFIRU’Z’ZUNUBA ILLA ANTA, YA ALLAHU,

YA RAHMANU , YA RAHIMU, YA RABBU, YA GHAFURU, YA SHAKURU, YA HALIIMU, YA KARIIMU, YA HAKIIMU, ALLAHUM’A IN’NI  AHMADUQA WA ANTA LIL HAMDI AHLUN ALA MA KHAS’SASTANI BIHI MIM’MAWAHIBI’RAGHAIBI WA AUSALTA ILAIYA MIN FAZA’ILI’S SANA’I’II  WA AU’LAITANI BIHI MIN IHSANIQA WA BAV’WATANI BIHI MIM’MAZAN’NATI’S SIDQI WA ANAL’TANI  BIHI MIM’MINANIQA ‘L WASILATI ILAI’YA WA AHSANTA ILAI’YA MIN INDI FA’IL BALI’YATI 

AN’NI WAT’TAUFIQI LI WAL’IJABATI LI’DUA‘I HI’NA UUNADIQA DA’IYAN’WA UNAJIQA RAGHIIBAN’WA ADUUQA ZA’RIAN’MUZARIAN’ MUSAFIAN’WA HI’NA ARJUQA RAJI’AN FA’AJIDUQA FIL’ MAWATINA KUL’LIHA LI JA’RAN  HA’ZIRAN HAFIZAN HA’FIYAN BA’RAN’RAUUFAN’WA FIL UMURI  KUL’LIHA LI NASIRAN’WA NAZIRAN WA LIL’KHATA YA WAZ’ZUNUBI GHAFIRAN’WA LIL’UUUBI SA’TIRAN, LAM AADAM AN’NI AUNUQA WA BIR’RUQA WA KHAIRUQA LI WA IHSANUQA AN’NI TAR’FATA

AIN’IN ‘MUNZU ANZAL’TANI DAR’AL IKHTIYARI WAL FIQRI WA’AITIBARI WA’LI TANZURA I’LAIYA FI’MAA UUQAD’DIMU II’LAIQA LIDAR’IL QARARI  FA’ANA ATTIQU’QA YA MAULA’YA MIN JAMI’IL MAZ’AAR’RI  WAL MAZAAL’LI WAL MASAIBI WAL MA’AAIBI WAL’LAWAZIBI WAL’LAWAZIMI WAN’NAWAIBI WASH’SHADAIDI  WAL HUM’MUMI’L LATI QAD SAWARATNI FIHAL GHAMUMU BI MA’AARIZI ASNAFIL BALA’I  WA ZURUBI JUHDIL’QAZA’I WA SHAMA’TATIL AADA’I LA AZKURU MINQA IL’LA’L JAMILA WA LAM ARA MINQA

IL’AL’T TAFZILA KHAIRUQA LI SHAMILUN’WA SUN’UUQA LI KAMILUN’WA LUTFUQA LI KAFILUN’WA FAZLUQA AALAIYA MUTWATIRUN’WA NI’AMUQA INDI MUT’TASILATUNW’WA AYADIQA LADAI’YA MUTAKASIRATUN’LAM TUKHFIZ JAWARI WA SADAQTA RIJAA’I WA SA’HABTA ASFARI WA AKRAMTA AHZARI WA ASHFAITA AMRAZI WA AA’FAITA AA’ZAA’I  WA AHSANTA MUNQALABI WA MASWAYA WA LAM TUSHMIT BIII AA’DAA’I WA RAMA’I’TA MA’R’RAMANI  BI’SUU’IN’WA KAF’FAITANI  SHAR’RA

MAN AADANI FAHAMDI LAQA WASIBUN’ WASILUN’WA SANAA’I ALAIQA MUTAWATIRUN DAA’IMUM MIN’AD DAHRI ILA’D DAHRI BI ALWANI’T TASBIIHI WA ANWAI’T TAQDISI LAQA KHALISAN’LI ZIKRIQA WA MARZIYAN’LAQA BINASI’I’T TAUHIDI  WAT’TAMHIDI WA IKHLASI’T TAFRIDI WA IMHAZI’L QURBI WA’T TAMJIDI BI’TAULI’T TA’AB’BUDI  WAT’TAA’DIDI LAM TUANU FI QUDRATIQA WA LAM TUSHARAQA FIII IILAHI’YATIQA WALAM TULAM LAQA MAA’IYYATUN’WA LA

MAHI’YAATUN FATAKUNA LIL ASHYAAAI’L MUKHTALIFATI MUJANISAN’WA LAM TU’AAYAN IZ HUBISATI’L ASHYAA’UU ALA’L AAZAA’IMI’L MUKHTALIFATI WA LA KHARAQATI’L AUHAMU HUJUBAL GHUYUBI IILAIQA FAATAQIDA MINQA MAHDUDAN FI AZMATIQA LA YABLUGHUQA BU’DA’L HIMAMI WALA YANALUQA GAUSAU’LFILANI WALA YAN’TAHIII IILAIQA NAZAR’UN NAZIRINA FI MAJDI JABRUUTIQA IRTA’FA’AT AN SIFATI’L MAKHLUQINA SIFATU ZATIQA WA QUDRATIQA WA ALA AN

 ZIKRI’Z ZAKIRINA KIBRI’YAAA’UU AZMATIQA FALA YANTAQISU M’AA AARAD’TA AN’YAZDADA WALA YAZDADU M’AA AARAD’TA AN’YANTAQISA WALA ZID’DUN SHAHIDAQA HI’NA FA’TARTA’L KHALQA WALA NID’DUN HAZARAQA HI’NA BA’RATA’N NUFUSA KAL’LATIL ALSUNU AN TAFSIRI SIFATIQA WANHASARATI’L UUQULU AN KUNHI MA’RIFATIQA WA KAIFA USAFU AN KUNHI SIFATIQA YA RABBI WA ANT’ALLAHU’LMALIQU’L JAB’BARU ‘L QUDUSU’L LAZII LAM TAZAL WA LA TAZALU AAZALIYAN

ABADI’YAN SARMADI’YANN DAIMANN  FI HUJUBIL GHUYUBI WAHDAQA LAA SHARIQA LAQA LAISA FIHAAA AHADUN GHAIRUQA WALAM YAKUN’LAHAA ILLAHUN SIWAQA HARAT FI BIHARI MALAQUTIQA AAMIQATU MAZAHIBI’T TAFKIRI WA TAWAZA’AATI’L MULUQU LIHAIBATIQA WA ANATIL WUJUHU BI ZILLATI’L ISTIKANATI LI IZZATIQA WANQADA KULLU SHAI’IN’LI AZMATIQA WAS’TASLAMA KULLU SHAI’IN’LI QUDRATIQA WA KHAZA’AT LAQA’R RIQABU WA KAL’LA DUUNA ZALIQA TAHBIR’UL LUGHATI

WA ZAL’LA HUNALIQA’T TADBIIRU FI TASARIFI’S SIFFATI FA MAN TAFAK’KARA FI ZALIQA RAJA’AA TARFUHUU ILAIHI HASIIRAN’WA AQLUHU MABHUUTAN’WA TAFAK’KURUHU MUTAHAI’YIRAN ASIIRAN. ALLAHUM’AA LAQA’L HAMDAN KASIIRAN DAA’IMAM’ MUTAWALIYAN- MUTAWATIRAM ‘MUTAQA  RIBBAM’MUT’TASIAM MUSTAUSIQANYA’DUMU WALA YABIDU GHAIRA MAFQUUDIN FIL MALAKUTI WALA MATMUSIN FIL’MA’ALIMI WALA MUNTAQISIN FIL IRFANI. ALLAHUM’AA FA LAQA’L HAMDU ALA MAKARIMIQA’L LATI LA 

TUHSA FIL’LAILI IZZAA ADBARA WAS’SUBHI IZZAA ASFARA WA FIL BAR’RI WAL BIHARI WAL GHUDUV’VI WAL ASALI WAL ISHI’YI WAL IBKARI WAZ’ZAHIRATI WAL ASHARI WA FI KULLI JUZIM MIN AJZA’IL LAILI WAN’NAHARI , ALLAHUM’AA BITAUFIQIQA QAD AHZARTANI’N NAJATA WA JA’ALTANI MINQA FI WALAYATI’L ISMATI FA LAM ABRAH MINQA FI SUBUGHI NA’MAAIQA WA TATABU’I AALAA’IQA MAHRUUSAN’LAQA FIR’RAD’DI WAL IMTINA’I WA MAHFUZAN’LAQA FIL MAN’AATI WAD’DIFA’I AN’NI

WA LAM TUKAL’LIFNI FAUQA TAQATI WA LAM TARZA AN’NI ILLA BITA’AATI FA’INNAQA ANT’ALLAHU’L LAZII LAA ILLAHA ILLA ANTA LAM TA’GHIB WA LA TAGHIBU ANQA GHAA’IBATUN’W WALA TAKHFA ALAIQA KHAFIYATUN’WA LAN TAZIL’LA ANQA FI ZULMIL KHAFI’YATI ZAA’L LATUN IN’NAMAA AMRUQA IZAA ARAT’TA SHAI’AN AN TAQULA LAHU KUN FA YAKUNU. ALLAHUM’AA IN’NII AHMADUQA FA LAQA’L HAMDU MISLA MA HAMIDT’TA BIHI NAFSAQA WA AZ’AAFA MA HAMIDAQA BIHI’L HAMIDUUNA 

WA MAJ’JADAQA BIHI’ MUMAJ’JIDUUNA WA WAH’HADAQA BIHI’L MUWAH’HIDUUNA WA KAB’BARAQA BIHI’L MUKAB’BIRUUNA WA HAL’LALAQA BIHI’L MUHAL’LILUUNA WA AZAMAQA BIHI’L MUAZ’ZIMUUNA WA SAB’BAHAQA BIHI’L MUSAB’BIHUUNA WA QAD’DASAQA BIHI’L MUQAD’DISUUNA HA’TA YAKUNA HAMDI LAQA MIN’NI WAHDI FI KUL’LI TARFATI AIN’NIN AAU AQA’LA MIN ZALIQA MISLA HAMDI JAMI’IL HAMDINA WA TAUHIDI ASNAFI’L MUWAH’HIDINA WAL MUKH’LISINA WA TAQDISI 

AJNASI’L AARIFINA WA SA’NAA’I JAMI’IL MUHAL’LILINA WAL’MUSAL’LILINA WAL MUSAB’BIHINA WA MISLU MA’A ANTA BIHI RAB’BUN AALIMUN AARIFUN’WA HUWA MAHMUDUN’WA MAHBUBUN’WA MAHJU’BUN’M MIN JAMI’I KHALQI’QA KUL’LIHIM ‘MINAL HAYAWANATI WAL JAMADATI WAL BARAYA WAL ANAMI WA AR’GHIB ILAIQA FI BARQATI MA’A ANTAQTANI BIHI MIN HAMDIQA FAMA’A AISARA MA KAL’LAFTANI BIHI MIN HAQ’QIQA WA AAZAMA MA WA’ADTANI BIHI ALA SHUKRIQA IBTADA’TANI BIN’NIAMI FAZLAN’W WA TAULAN

WA AMAR’TANI BISH’SHUKRI HAQ’QAN’WA ADLAN’WA WA’AD’TANI ALAIHI AZ’AAFAN’M MUZA’AA’FATAN’WA  MAZIIDAN-WA AATAITANI BIHI MIR’RIZQIQA WA’SIAN KASIIRAN WA KABIIRAN WA IITIBARAN WA IKHTIYARAN WA RIZAAN WA SA’ALTANI MINHU SHUKRAN’YASIIRAN SAGHIIRAN IZ NAJ’JAITANI WA AAFAI’TANI BIHI MIN JUHDIL BALAA’I WA SU’IL QAZA’I WA LAM TUSAL’LIMNI BI’SUU’I QAZAA’IQA WA BALA’IQA WA JA’ALTA  MALBASI’L AAFIYATI WA TAWA’LAITANI BIL’BASTATI WA AULAITANI’L BASTATA

WAR’RAKHAA’I WA AKRAMTANI BIL’AALAA’I WAN’NAAMAA’I WA SHA’RATA LI MIN’AD DINI AI’SARA ‘L QAULI WAL’FI’ILI WAL’AAMALI WAS’SAWAGHTA LII AI’SARA’L QASDI WA DHA’AFTA LII ASHRAFA’L FAZLI WAL MAZIDI MA’A MA WA’AT’TANI MIN’AL MAHAJ’JATI’SH SHARIFATI WA BASH’SHARTANI BIHI MIN’AD DARAJATI’R RAFI’ATI WAS’TAFAITANI BI NABIYIQA AAZAMI’SH SHANI WA JA’ALTAHU AAZA’MAN NABIYIYNA DAWATAN WA ARAFA’AAHUM DARAJATAN WA AFDHALAHUM LANA SHAFAAATAN

WA AQRABAHUM’MANZILATAN WA AAUDHAHUM HUJ’JATAN MUHAMMADAN SALLALLAHU WASSALAMA WA ALA JAMI’IL AMBIYAA’I WAL MURSALINA. ALLAHUM’AA’GH FIRLI MA YASA’UUHU ILLA MAGHFIRATUQA WA LA YAMHAQUHUU ILLA AFWUQA WA LA YUKAFI’RUHUU ILLA TAJAWUZUQA WA FADLUQA WA HAB LI FI YAUMI HAZA WA LAILATI HAZIHI WA SHAHRI HAZA WA SANATI HAZIHI YAQIINAN SADIQAN’YUHAV’VINU BIHI AALAI’YA MASAAIBA’D DUNIYA WAL AAKHIRATI WA AHZANAHUMA

WA YUSHAV’VIQUNI ILAIQA WA YURAGH’GHIBUNI FIMA INDAQAL MAGHFIRATA WA BAL’LIGHNI’L KARAMATA MIN INDIQA WA AAUZIGHNI SHUKRA MAA AN’AMTA BIHI AALAI’YA WAR’ZUQNI WAN’SURNI AALA’L AADAA’I FA INNAQA ANT’ALLAH-UL LAZII LAA ILLAHA ILLA ANTA’L WAHIDU’L AAHADU’L MUBDI UR RA’FII UL BADI  US SAMIUU ‘L AALIIMU’L LAZII LAISA LIAMRIQA MUDFIUN WA LA AN QADHAA’IQA MUMTANIUN WA ASH’HADU INNAQA ANTA RABBI WA RABBU KULLI SHAI’IN FATIRU’S SAMAWATI

WAL ARDHI AALIMUL GHAIBI WASH’SHAHADATI’L AALI’U’L KABIIRUL MUTAAALI. ALLAHUM’A INNII ASAALUQA’S SABATA FI’L AMRI WAL AAZIMATA ALA’R RUSHDI WASH’SHUKRA ALA NIAAMAQA WA HUSNI IBADATIQA WA ASAALUQA MIN KULLI KHAIRIN TALAMU WA LAA AALAMU WA AAUUDHUBIQA MIN KULLI SHAR’RIN’M MA TA’LAMU WA ASTAGHFIRUQA LIMA TA’LAMU INNAQA ANATA AL’LAMU’L GHU’YUBI. WA AAUUDHUBIQA MIN JURI KUL’LI JAA’IRIN WA BAGH’YI KUL’LI BAGH’IN’WA HASADI KUL’LI

HASIDIN WA MAKRI KUL’LI MAKIRIN WA GHADRI KUL’LI GHADIRIN WA KAIDI KUL’LI KAA’IDIN WA ZULMI KUL’LI ZALIMIN WA KIZBI KUL’LI KAZIBIN WA SIHRI KUL’LI SAHIRIN WA SHAMATATI KUL’LI SHAMITIN WA KASH’HI KUL’LI KASHI’HIM BIQA AASULU ALAL AADAA’I WA IYYAKA ARJU WALAYATAL AAHIB’BAA’I WAL ULIYAA’I WAL QURA’NA’I  WAL QURABAA’I FALAQA’L HAMDU ALA MA LAA AS’TATIUU IHSA’AA’HU WA LA TA’DIDAHU MIN AWAA’IDI FAZLIQA WA AWARIFI RIZQIQA WA ALWANI MAA

AU’LAITANI BIHI MIN ARFADIQA FA’INNAQA ANT’ALLAHUL LAZII LAA ILLAHA ILLA ANTA’L FASHI FIL KHALQI HAMDUQA ALBASITU BIL JUUDI YADAQA LA TUZA’D’DU FI HUKMIQA WA LA TUNA’ZA’UU FI SULTANIQA TAMLIQU MIN’AL ANAMI MA TASH’AA’UU WA LA YAMLIKUUNA MINQA ILLA MA TURIDU. ALLAHUM’A ANT’ALLAHUL MUHSINU’L MUN’IMU’L MUFDHILU’L QADIRUL QAHIRUL MUQTADIRUL QAA’IMUL QUDDUSUL MUQADDISU FI NUURIL QUDSI TARAD’DAI’TA

BIL IZZI WAL UULAA’I.WA TA’AZ’ZARTA BIL AZMATI WAL KIBRI’YAA’I WA TAGH’GHASH’SHAITA BIN’NUURI WAD’DHIYAA’I WA TAJAL’LALTA BIL MAHABATI WAL BAHAA’I. ALLAHUM’A LAQAL MAN’NU’L QADIIMU WAL FAZLUL AAZIMU WAL IZZU’SH SHAMIKHU WAL MULQU’L BAZIKHU WAL JUUDUL WAI’UU WAL QUDRATUL KAMILATU WAL HIKMATUL BALIGHATU FALAQAL HAMDU ALA MA JA’ALTANI MIN UMMATI MUHAMMADIN SALLALLAHU AALAIHI WASALLAMA WA HUWA AFZALU MIM BANII AADAMA’L LAZINA

KAR’RAMTAHUM WA HAMAL’TAHUM FIL BAR’RI WAL BAHRI WA RAZAQTAHUM’MINAT TAIYIBATI WA FAZ’ZALTAHUM ALA KASIIRIN’M MIMMAN KHALAQTAHUM TAFZI’YAN WA KHALAQTANI SAMI’AN’M BASIIRAN SAHI’HAN SA’WIYAN SALIMAN’M MU’AAFAN’W WALAM TASHGHULNI  BINUQSANIN FI BADANI WA LA BIAAFATIN FI JAWARIHI WA LAM TAM’NAA’NI KARAMATAQA IYYA’YA WA HUSNA SANIAATIQA INDI WA FAZLA MANAYIHIQA LADAIYA WA NA’MAAIQA AALAIYA ANT’ALLAHUL LAZII AU SAA’TA 

AALAIYA FID DUNIYA WAL AAKHIRATI RIZQAN’W WASIAN’W WAFIYAN’W WAFAZ’ZALTANI ALA KASIIRIN’M MIN KHALQIQA TAFZILAN FAJA’ALTA LI SAM’AN’YASMA’UU AAYATIQA WA AQLAN’YAFHAMU IMANAQA WA BASARAN’YARA QUDRATAQA WA FUWA’DAN’YARIFU AZMATAQA WA LISANAN’YANTIQU KALAMAQA WA QALBAN’YATAQIDU IMANAQA WA TAUHIDAQA FA INNI BI FAZLIQA ALAIYA HAMIDUN’W WA BITAUFIQIQA IYYAKA ZAKIRUN’WA LAQA NAFSI SHAKIRATUN’WA BIHAQ’QA SHAHIDATUN FA INNAQA HAI’YUN QABLA KUL’LI HAI’YIN’WA HAI’YUM BA’DA KUL’LI HAI’YIN’WA HAI’YUM

BA’DA KUL’LI MAI’YITIN ‘WA HAI’YUN’LAM TARI’SIL HAYATA MIN KULLI HAIYIN’WA LAM TAQ’TA KHAIRAQA AN’NI FI KUL’LI WAQTIN’WA LAM TAQ’TA RAJAA’I QAT’TU WA LAM TUNZIL BI AAQUBATI’N NIQAMI WA LAM TAM’NA AN’NI DA’QA’IQAL ISAMI WA LAM TUGHAI’YIR AALAIYA WA SAA’IQA’NNIAAMI FALAUU LAM AZKUR MIN IHSANIQA AALAIYA ILLA AFWUQA AN’NI WAT’TAUFIQA LI WAL ISTIJABATA LI DU’AA’I HI’NA RA’FAA’TU SAU’TI BI TAUHIDIQA YAA ALLAHI WA TAHMIDIQA 

WA-TASBIIHIKA WA-MJIIDIQA WA TAA’ZIIMIQA WA TAKBIRIQA WA TAH’LIILIQA WA ILLA FI TAQDIIRIQA KHALQI HI’NA SAW’WARTANI FA AHSANTA SURATI WA ILLA FI QISMATIL ARZAQI HI’NA QAD’DARTAHA LI LAKANA FI ZALIQA MA YASHGHULU SHUKRI AN JUHDI FA KAIFA IZZA FAK’KARTU FIN’NIAAMIL IZAAMIL LATII AATAQAL’LABU FIHA WA LAA ABLUGHU SHUKRA SHAI’IM MINHA FALAQAL HAMDU ALA MAKARAMIQAL LATII LA TUHSA ADADA MA HIFAZAHU ILMUQA

 WA ADADA MA WASIAT’HU RAHMATUQA WA ADADA MAA AHATAT BIHI QUDRATUQA WA ADH’AAFA MA TASTAUJIBUHU MIN JAMI’I KHALQIQA….ALLAHUM’A FATAM’MIM IHSANAQA ILAIYA FIMA BAQIYA MIN UMRI KAMAA AHSANTA ILAIYA FIMA MADHA MINHU …..ALLAHUM’AA INNI ASAALUQA WA AATAWAS’SALU ILAIQA BITAUHIDIQA WA TAMJIDIQA WA TAHMIDIQA WA TAHLILIQA WA TAKBIRIQA WA KIBRIYAA’IQA WA KAMALIQA WA TAA’ZIIMIQA WA TAQDIISIQA WA NUURIQA WA JUUDUQA

WA RAAFATIQA WA RAHMATIQA WA AULUV’VIQA WA WAQARIQA WA ILMIQA WA LIQAA’IQA WA MAN’NIQA WA BAHA’IQA WA JAMALIQA WA JALALIQA WA SULTANIQA WA AZMATIQA WA QUW’WATIQA WA QUDRATIQA WA IHSANAQA WAM’TINANIQA WA AFWIQA WA NABIYIQA MUHAMMADIN SALLALLAHU AALAIHI WASALAMA WA SAA’IRI IKHWANIHI MI’NAL AMBIYAA’I WAL MURSALINA AALAIHIMUS SALAMU WA BI’ITRATIHI’T TAIYIBINAT TAHIRINA AN’LA TAHRIMANI RIFDAQA WA FAZLAQA WA JAMALAQA WA JALALAQA WA FAWAA’IDA KIRAMATIQA FA’INNAHU 

LA YAA’TARIQA LIKASRATI MA QAD NASHARTA BIHI MI’NAL AATAYA AAWAA’IQIL BUKHLI FATUKDI WA LA TANQUSU JUDAQAT TAQSIIRU FI SHUKRI NIMAATIQA WA LA YANFADU KHAZAA’INAQA MAWAHIBUQAL MUT’TASIAATA WA LA TU’AS’SIRU FI JUDIQAL AZIIMI…..MINAHUQAL FA’IQATUL JAMILATUL JALILATU WA LA TA’KHAFU DHAI’MA IMLAQIN FATUKDIYA WA LA YALHAQUQA KHAUFU UDMIN FAYANQUSU MIN JUDIQA FAIDHU FADHLIQA. YA RABBA JIBRAA’IILA

YA RABBA MIKAA’IILA YA RABBA ISRAFIILA  YA RABBA IZRAA’IILA YA RABBA MUHAMMADIN’R RASULILLAHI SALLALLAHU ALAIHI WA AALIHI WASALAMA MADADI , ALLAHUM’AR ZUKNI QALBAN KHASHIAN KHAFIZAN DHARIAN HAZIRAN’W WA BADANAN SABIRAN’W WA YAQIINAN SADIQAN’W WA LISANAN ZAKIRAN’WA HAMIDAN’WA AI’NAM BAKIYATAN ‘WA RIZQAN HALALAN’WASIAN WA ILMAN’N NAFIAN’WA WALADAN SALIHAN’WA SIN’NAN TAWIILAN’WAMRAAATAM MU’MINATAN SALIHATAN’WA TAUBATAM MAQBULATAN’WA LA TU’MIN’NI MAKRAQA

WA LA TUNSINI ZIKRAQA WA LA TAKSHIF AN’NI SITRAQA WA LA TUQ’QA NITNI MIR’RIHMATIQA WA LA TUBA’IDNI MIN KANAFIQA WA JAWARIQA WA AA’IZNI MIN SA’KHATIQA WA GHAZABIQA WA LA TU’YISNI MIR’RAHMATIQA WA RAUHIQA WA KUN’LI AANISAN’MIN KULLI RAU’AATIN’WA WAHSHATIN’WA JALISAN FI KULLI WAHDATIN’WA GHURBATIN WAA’SIMNI MIN KULLI HALAKATIN’WA NA’JIN’NI MIN KULLI BALI’YATIN’WA AAFATIN’WA AAHATIN’WA IHANATIN ‘WA ZILLATIN’WA ILLATIN’WA QILLATIN’WA

MARADHIN’WA FAQRIN’WA FAQATIN’WA RIYAA’IN’WA WABA’IN’WA BALA’IN’WA ZALZALATIN’WA MIHNATIN’WA SHIDATIN FID’DARAINI WA INNAQA LA TUKHLIFUL MIIYAD. ALLAHUM’AR FAA’NI WA LA TADHAA’NI WAD’FAA AN’NI WA LA TAD’FAA’NI WA AATINI WA LA TAHRIMNI WA IKRIMNI WA LA TUHINI WA ZIDNI WA LA TANQUSNI WAR’HAMNI WA LA TUAZ’ZIBNI WAN’SURNI WA LA TAKH’ZULNI WAS’TURNI WA LA TAFDAH’NI WA AASIRNI WA LA TU’SIR AA’LAIYA AMRID’DUNIYA

WAL AAKHIRATI. ALLAHUM’AA FAR’RIJ HAM’MI WAK’SHIF GHAM’MI WA AHLIQ AADUW’WI WAR’ZUQNI KHAI’RAD DUNYA WAL AAKHIRATI BIRIHMATIQA YAA ARHAMAR RAHIIMUNA. ALLAHUM’A MA QAD’DARTA LI MIN AMRIN’WA SHARAA’TA FIHI BITAUFIQIQA WA TAI’SIRIQA FA’TAM’MIMHU LI BI AHSANIL WUJUHI KUL’LIHA WA ASLAHIHA WA ASWABIHA FA INNAQA ALA MA TA’SHAA’UU QADIIRUN. WA BIL IJABATI JADIIRUN. YA MAN QAMA’TIS SAMAWATU WAL ARDHUNA BI AMRIHI

YA MAN’YUMSIQU’S SAMAA’AA AN TAQA’AA ALAL ARDHI ILLA BIIZNIHI YA MAN AMRUHUU IZAA ARADA SHAI’AN AN’YAQULA LAHU KUN FAYAKUNU. FASUBHANAL’LAZII BIYADIHI MALAKUTU KUL’LI SHAI’IN’ WA ILAHI TURJA’UUN. WA SALLALLAHU TA’ALA ALA KHAIRI KHALQIHI SAIYIDNA MUHAMMADIN WA AALIHI WA ASHABIHI AJMAA’IINA. AT’TAIYIBINA’T TAHIRIINA WASALAMA TASLIIMAN KASIIRAN KASIIRAN YA ARHAMA’R RAHIIMINA WA YA KHAIRA’N NASIRINA WAL HAMDU LILLAHI RAB’BIL AALAMIN.====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via http://eyangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)Amalan Insya Allah Bisa Melihat Khodam Keris Dalam Mimpi

Assalammualaikum Wr.Wb
Bismillahirrohmanirrohim.

Ini Amalanya:

1.Sebelum Tidur .Usahakan Berwudu
2.Keris Ditaruh Dibawah Bantal

3.Posisi Tidur Seperti Mayit(bersedekap/menyilangkan Tangan Diatas Dada)
4.Bca Al Fatihah 7x Dilanjut Niat:ya Allah Pertemukan Hamba Dengan Hadam Keris Ini,didalam Mimpi

5.Bacalah Basmalah Didalam Hati Scra Perlahan,trus Diulang2x .Hingga Tertidur

Semoga Bermanfaat

Wassalammualaikum Wr.Wb
====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via http://eyangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)WIRID KYAI ABDULAH

Doa wirid untuk perbendaharaan kita bersama, yaitu wirid rotib dari Al-Habib Abdullah bin Abubakar Alaydrus (1391-1445) adalah leluhur para pemilik marga Alaydrus di seluruh dunia. Abdullah adalah putra dari Abubakar As-Sakran bin Imam Abdurrahman Assegaf (datuknya marga Assegaf).

Al-Imam Al-Habib Abdullah Alaydrus adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad SAW.

Silsilah Abdullah Alaydrus adalah sebagai berikut: Abdullah bin Abubakar As-Sakran bin  Abdurrahman Assegaf bin Muhammad  Mauladawillah bin Ali bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Muqadam bin Ali bin Muhammad Shahib Mirbath  bin Ali Khali’ Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidli bin Ja’far Shodiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husein (cucu Nabi Muhammad SAW, anak dari pasangan Fatimah Az-Zahra-Ali Bin Abi Thalib).

Berikut wiridnya:

WIRID KYAI ABDULLAH
====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via http://eyangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)WIRID KOS MINGGU INI

ALFATIHAH

 Bismillahirrohmanirrohim

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

==============

MAKNA DAN MANFAAT.

Ada kisah asmak Ya Jabbar Ya Qahhar terkait pembentukan NU. Syahdan, sejak Kiai Cholil menyerahkan “tongkat simbolik dukungan”  untuk mendirikan NU kepada kyai Hasyim Asyari, rupanya dirasa berjalan cukup lama. Setahun waktu berlalu sejak Kiai Cholil menyerahkan tongkat itu, jamiyyah yang diidam-idamkan tak kunjung lahir juga.

Tongkat “Musa” yang diberikan Kiai Cholil, masih tetap dipegang erat-erat oleh Kiai Hasyim. Tongkat itu tak kunjung dilemparkannya sehingga berwujud “sesuatu” yang nantinya bakal berguna bagi ummat Islam.

Sampai pada suatu hari, Kyai As’ad muncul lagi di kediaman Kiai Hasyim dengan membawa titipan khusus dari Kiai Cholil Bangkalan. “Kiai, saya diutus oleh Kiai Cholil untuk menyerahkan tasbih ini,” kata Kyai As’ad sambil menyerahkan tasbih. “Kiai juga diminta untuk mengamalkan bacaan Ya Jabbar Ya Qahhar setiap waktu,” tambah Kyai As’ad.

Di balik pemberian tasbih dan amalan bacaan dua Asmak Allah dari Kiai Cholil itu merupakan isyarat agar Kiai Hasyim lebih memantapkan hatinya untuk melaksanakan niatnya mendirikan jamiyyah. Sedangkan bacaan Asma Allah itu adalah doa agar niat mendirikan jamiyyah tidak terhalang oleh upaya orang-orang dzalim yang hendak menggagalkannya.

Qahhar dan Jabbar adalah dua Asma Allah yang memiliki arti hampir sama. Qahhar berarti Maha Memaksa (kehendaknya pasti terjadi, tidak bisa dihalangi oleh siapapun) dan Jabbar kurang lebih memiliki arti yang sama, tetapi adapula yang mengartikan Jabbar dengan Maha Perkasa (tidak bisa dihalangi/dikalahkan oleh siapapun). Dikalangan pesantren, dua Asma Allah ini biasanya dijadikan amalan agar memenangkan segala urusan/perkara, menjatuhkan wibawa, keberanian, dan kekuatan musuh yang bertindak sewenang-wenang.

Setelah menerima tasbih dan amalan itu, tekad Kiai Hasyim untuk mendirikan jamiyyah semakin mantap. Meski demikian, sampai Kiai Cholil meninggal pada 29 Ramadhan 1343 H (1925 M),jamiyyah yang diidamkan masih belum berdiri. Barulah setahun kemudian, pada 16 Rajab 1344 H, organisasi yang ditunggu-tunggu itu lahir dan diberi nama Nahdlatul Ulama (NU).

maka, KITA BUTUH KEMENANGAN-KEMENANGAN DALAM HIDUP KITA, KITA TERIAKKAN ALLAHU Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar!====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via http://eyangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]om
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)AYAT KHIRZI UNTUK HIDUP SEHARI-HARI

AYAT KHIRZI: Yaitu kumpulan ayat-ayat Al Quran yang diamalkan dan diwirid rutin tiap pagi/petang karena diyakini memiliki banyak fadhilahnya.

Di antara fadhilah/manfaat yang bisa ditulis adalah:
Dapat menunaikan hajat (HR.Abu Syaikh).
Menyembuhkan penyakit gila (HR.Hakim,Baihaqi).
Syaithon tidak berani mendekati dirinya dan keluarganya (HR.Addarimi,Baihaqi).
Diri,keluarga,dan harta kita akan dijauhkan dari gangguan sesuatu yang tidak disukai (HR. Darimi).
Syaithon tidak bisa masuk di rumahnya sampai pagi (HR.Darimi,Ibnu Mundzir,Thobroni).
Tidak akan lupa hafalan Qur’annya (HR.Baihaqi,Darimi,Said Ibnu Manshur).
Diri,keluarga,dan hartanya akan diselamatkan Alloh dari perampokan dan binatang buas (HR.Ibnu Sirrin).
Menyembuhkan orang yang kesurupan jin (HR.Hakim,Baihaqi).
Menyembuhkan segala penyakit (HR.Darimi, Baihaqi).
Penawar racun (HR.Bukhori,Muslim,Abu Daud,Tirmidzi).
Aman dari segala sesuatu yang membahayakan (HR.Bazzar).
Menyembuhkan sakit lepra (HR.Syuaib ibnu Harb).
Menyembuhkan sakit belang (HR.Syuaib Ibnu Harb).
Menyembuhkan sakit lumpuh (HR.Ibnu Najjar).
Dapat mengabulkan segala doa,sebab ada beberapa ayat yang termasuk ismul a’dzom (HR.Abu Daud,Darimi,Ahmad,Ibnu Abi Syaibah).
Termasuk ayat yang paling ditakuti jin jahat (HR.Dailami).
Menyembuhkan penyakit gila (HR.Ibrohim ibnu watsmah).
Sebagai penolak dari penyakit gila (HR. Ibrohim ibnu watsmah).
Menghilangkan gejala gejala penyakit gila,seperti was was dll (HR.Ibnu Asakir).
Melindungi anak dari kesurupan/sawan (HR.Ibnu Asakir).
Bila dibaca pada makanan maka makanan itu akan jadi berkah (HR.Abul Hasan,Ibnu Najjar).
Alloh akan menjaga diri, keluarga,dan rumahnya ,bahkan rumah tetangga di sekelilingnya (HR.Muhamili).
Syaithon yg ada di dalam rumah akan lari terkentut kentut (HR.Abu Ubaid,Darimi,Thobroni,abu Nua’im,Baihaqi).
Dihitung sholat Malam (Bukhori,Muslim,Ahmad,Darimi).
Alloh akan mencukupinya (dijaga dari serangan jasmani maupun rohani,dan dijaga dari perkara yg tidak kita senangi) (Bukhori,Muslim,Ahmad,Darimi).
Dapat menaklukkan jin (HR.Abu Syaikh).
Dapat janji masuk syurga (HR.Ibnu Sunni,Abu Manshur Asy-Syajami).
Akan ditempatkan di Hadhirotul Quds (HR.Ibnu Sunni,Abu Manshur).
Di syurga dapat melihat Alloh 70 kali dalam sehari (HR.Ibnu Sunni,Abu Manshur).
Alloh akan menunaikan 70 hajatnya ,minimalnya dapat ampunan dari Alloh (HR.Ibnu Sunni,Abu Manshur).
Alloh akan melindunginya dari serangan musuh musuhnya (HR.Ibnu Sunni,Abu Manshur).
Hutangnya akan segera terbayar (HR.Thobroni).
Akan dijaga dari pencurian (HR.Ibnu Abi Dunya,Khotib).
Malaikat akan membentangkan sayapnya untuk menaunginya (HR.Abu Syaikh).
Dijaga dari kedzoliman sang penguasa (HR.Abi Dunya,Khotib).
Akan mendapatkan kemuliaan/kewibawaan dan kemenangan (HR.Ahmad,Thobroni).
Alloh akan menghilangkan penderitaan hidup yang menimpa dirinya (HR.Abu Ya’la,Ibnu Sunni).
Alloh akan melindunginya dari gangguan jin (HR.Ibnu Marduwaih).
Alloh akan mengirim 70000 malaikat untuk melindunginya dari gangguan syaithon (baik dari golongan jin maupun manusia) mulai dari pagi sampai petang,dan dari petang sampai pagi lagi (HR.Ibnu Marduwaih).
Alloh akan menugaskan 1000 malaikat untuk memohonkan pengampunan bagi nya (HR.Ahmad,Darimi,Tirmidzi.).

INILAH AYAT-AYAT KHIRZI ITU….

SURAT AL FATIHAH
1 Bismillaahir Rahmaanir Rahiim
2 Alhamdu lillaahi Rabbil ‘aalamiin
3 Ar-Rahmaanir-Rahiim
4 Maaliki Yawmid-Diin
5 Iyyaaka na’budu wa lyyaaka nasta’iin
6 Ihdinas-Siraatal-Mustaqiim
7 Siraatal-laziina an’amta ‘alayhim ghayril-maghduubi ‘alayhim wa lad-daaalliin
—–
Fadhilah Surah AL FATIHAH
1. Penawar racun.
Rasulullah bersabda:”Surat al Fatihah merupakan obat dari keracunan “ (HR.Baihaqi)
2. Menyembuhkan segala macam penyakit.
Rasulullah bersabda:”Surat Al Fatihah merupakan obat dari segala macam penyakit” (HR.Baihaqi,Daromi)
3. Menyembuhkan orang yang kerasukan jin.
Dari Abi Sulaiman berkata:”Suatu ketika para sahabat mendatangi orang yang kesurupan jin ,kemudian sebagian dari mereka membacakan surat Al Fatihah di dekat telinga orang yang kesurupan tadi kemudian sembuh. (HR.Tsa’labi)
4. Jika sebelum tidur baca surat Al Fatihah dan surat Al Ikhlas maka akan aman dari segala mara bahaya yang mengancamnya selama tidur kecuali mati. Rasulullah bersabda:””Jika kamu telah membaringkan tubuhmu di atas alas tidur kemudian membaca surat Al Fatihah dan surat Al Ikhlas ,maka sungguh engkau akan aman dari segala sesuatu marabahaya kecuali kematian”. (HR.Imam Bazzar)
5. Dapat menunaikan segala hajat.
Dari Atho’ ra berkata:”Apabila kalian mempunyai hajat maka bacalah surat Al Fatihah sampai akhir ayat niscaya hajat kalian akan tertunaikan,insya Alloh. (HR. Abu Syaikh)
—–
SURAT AL BAQOROH Ayat 1-4
1 Alif-Laaam-Miiim
2 Zaalikal Kitaabu laa raiba fiih; udal lilmuttaqiin
3 Allaziina yu’minuuna bilghaibi wa yuqiimuunas salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun
4 Wallaziina yu’minuuna bimaa unzila ilaika wa maaa unzila min qablika wa bil Aakhirati hum yuuqinuun
—–
FADHILAH SURAT AL BAQOROH Ayat 1-4
1. Syaithon tidak bisa mendekati dirinya dan keluarganya pada hari itu.
2. Diri,keluarga,serta hartanya akan dijauhkan dari gangguan sesuatu yang tidak di sukainya.
3. Menyembuhkan penyakit gila.
Dari Ibnu Mas’ud radhiallahu anhu Beliau berkata:”Barang siapa yang membaca 4 ayat dari awal surat Al Baqoroh maka syaithon tidak bisa mendekati dirinya maupun keluarganya pada hari itu,dirinya dan keluarganya akan dijauhkan dari perkara yang dibenci,bila di bacakan pada orang yang gila maka akan sembuh”. (HR.Darimi)
—–
SURAT AL BAQOROH AYAT 163
Wa ilaahukum illaahunw waahid, laaa ilaaha illaa Huwar Rahmaanur Rahiim
——
FADHILAH SURAT AL BAQOROH AYAT 163
1. Termasuk Ismul ‘Adzom.
Dari Rasulullah shallallahu alaihi wassalam beliau bersabda:”Ismul ‘Adzom terdapat pada 2 ayat ini yaitu Al Baqoroh ayat 163(وإلهكم إله واحد) dan Ali Imron ayat 1-2
(الم- الله لاإله إلاهوالحى القيوم)”.(HR.Abu Daud,Tirmidzi,Ibnu Majah)
Rasulullah shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Sesungguhnya Ismul A’dzom yang apabila di gunakan untuk mengajukan suatu permohonan kepada Alloh Ta’ala niscaya Alloh pasti akan mengabulkan permohonannya,terdapat di dalam 3 surat: Al Baqoroh (اللهُ لاإله إلاهَُوَالحَىُ القَيُوم), Ali Imron (الم- الله لاإله إلاهوالحى القيوم), dan Thoha (وَََعَنَتِ وُجُوهُ لِلحَىِ الَقََََََيُومَََ)” (HR.Ibnu Abi Dunya, Thobroni, Baihaqi).
2. Termasuk ayat yang paling ditakuti oleh jin yang jahat.
Dari Nabi shallallahu alaihi wassalam beliau bersabda:”Tiada sesuatupun yang ditakuti jin jahat melebihi ayat dalam surat Al Baqoroh yaitu ayat 163”. (HR.Dailami)
—–
Ayat Kursi: Al Baqoroh Ayat 255
Allahu laaa ilaaha illaa Huwal Haiyul Qaiyuum; laa taakhuzuhuu sinatunw wa laa nawm;
lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ard; man zal lazii yashfa’u indahuu illaa bi-iznih;
ya’lamu maa baina aydiihim wa mww khalfahum wa laa yuhiituuna bishai’im min ‘ilmihii illaa bimaa shaaa’;
wasi’a Kursiyyuhus samaawaati wal arda wa laa ya’uuduho hifzuhumaa; wa Huwal Aliyyul ‘Aziim
—–
Fadhilah Ayat Kursi: Al Baqoroh Ayat 255
1. Bila di baca di setiap selesai sholat fardhu ,maka:
a. Tidak ada yang menghalanginya dari masuk syurga kecuali kematian (ya’ni dijamin masuksyurga).
Rasululloh bersabda:”Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardhu maka tidak ada yang menghalangi dia dari masuk syurga kecuali kematian”.(HR. Baihaqi)
b. Alloh akan menjaganya sampai datang sholat yang lain.
Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardhu,niscaya dia akan di jaga oleh Alloh Ta’ala sampai datang waktu sholat yang lain. (HR.Baihaqi)
c. Alloh akan merubah hatinya sebagaimana hatinya orang yang senantiasa bersyukur,merubah amalnya sebagaimana amalnya para shiddiqin,serta mengaruniakan kepadanya pahalanya para Nabi,Alloh akan merahmatinya,dan tidak ada yang menghalanginya dari masuk syurga kecuali mati.
Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardhu,niscaya Alloh Ta’ala akan mengaruniakan kepadanya hatinya orang-orang yang bersyukur,amalannya para shiddiqin,serta pahalanya para Nabi.Dan Alloh Ta’ala akan meliputi dia dengan rahmatNya ,dan tidak ada yang menghalanginya dari masuk syurga kecuali kematian”. (HR.Ibnu Najjar)
2. Bila di baca pada makanan,maka makanan itu akan bertambah barokah.
Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Sesungguhnya bila ayat itu(ayat kursi)di bacakan pada makanan ataupun lauk pauk,maka Alloh Ta’ala akan menambah keberkahan pada makanan tersebut”. (HR.Abul Hasan,Ibnu Najjar).
3. Untuk menghilangkan kesusahan.
Rasululoh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa membaca ayat kursi dan akhir surat Al Baqoroh ketika mengalami kesusahan,niscaya Alloh Ta’ala akan menolongnya.(HR. Ibnu Sunni)
4. Alloh akan menjaga dirinya,keluarganya,rumahnya,bahkan rumah-rumah tetangganya.
Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Hendaklah engkau selalu membaca ayat kursi !Karena sesungguhnya ia akan menjaga dirimu,keturunanmu,serta rumahmu,bahkan sampai beberapa rumah yang ada di sekeliling rumahmu.(HR.Muhamili)
5. Bila di baca ketika memasuki rumah maka syaithon yang ada di dalam rumah langsung lari keluar rumah sambil terkentut kentut.(HR.Abu Ubaid,Darimi,Thobroni,Abu Nuaim,Baihaqi)
6. Bila di baca pada waktu petang maka akan diselamatkan dari gangguan jin sampai pagi,dan bila di baca pada waktu pagi maka akan di selamatkan dari gangguan jin sampai petang. (HR.Nasai, Abu Ya’la, Abu Syaikh ,Hakim, Abu Nuaim, Baihaqi)
7. Untuk memaqbulkan segala doa.
Nabi shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Sesungguhnya Ismul A’dzom yang apabila di gunakan untuk mengajukan suatu permohonan kepada Alloh Ta’ala,niscaya Alloh Ta’ala pasti akan mengabulkan permohonannya,terdapat di dalam 3 surat:
Al Baqoroh:(ayat kursi): اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
Ali Imron: الم (1) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (2
Thoha: وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا (111) (HR. Ibnu Abi Dunya,Thobroni,Baihaqi,dll)
8. Bila dibaca sebelum tidur maka Alloh akan menjaganya dari gangguan jin.
Nabi shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Sesungguhnya Jibril AS telah datang kepadaku dan berkata:”Sesungguhnya jin ifrit sedang berusaha mencelakakanmu,maka setiap engkau berbaring di tempat tidurmu bacalah olehmu ayat kursi”.(HR.Ibnu Abi Dunya)
9. Bila dibaca pada orang yang akan melahirkan maka Alloh akan menyalamatkannya.
Dari Fatimah rha bahwasanya sewaktu beliau mau melahirkan,maka Nabi shallallahu alaihi wassalam memerintahkan Ummu Salamah dan Zainab binti Jahsy supaya mendatanginya dan membacakan di sisinya: Ayat Kursi(Al-Baqoroh 255),Al-A’rof 54-56 ( ( إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي – ا لْمُحْسِنِينَdan memintakan perlindungan kepada Alloh Ta’ala untuknya dengan membaca surat Al Falaq dan Annas (HR.Ibnu Sunni)
—–
FADHILAH HIMPUNAN DARI AYAT –AYAT DALAM SURAT AL BAQOROH, ALI IMRON, AL HASYR:
Al Baqoroh:163 Al Baqoroh:255
latin sudah ditulis diatas
—–
Al Baqoroh:286
laa yukallifu allaahu nafsan illaa wus’ahaa lahaa maa kasabat wa’alayhaa maa iktasabat
rabbanaa laa tu-aakhidznaa in nasiinaa aw akhtha’naa rabbanaa walaa tahmil ‘alaynaa ishran kamaa hamaltahu ‘alaa alladziina min qablinaa
rabbanaa walaa tuhammilnaa maa laa thaaqata lanaa bihi
wau’fu ‘annaa waighfir lanaa wairhamnaa anta mawlaanaa faunshurnaa ‘alaa alqawmi alkaafiriin
——
Ali Imron: 26-27
26 Qulil laahumma Maalikal Mulki tu’til mulka man tashaaa’u wa tanzi’ulmulka mimman tashhaaa’u wa tu’izzu man tashaaa’u wa tuzillu man tashaaa’u biyadikal khairu innaka ‘alaa kulli shai’in Qadiir
27 Tuulijul laila fin nahaari wa tuulijun nahaara fil laili wa tukhrijul haiya minalmaiyiti wa tukhrijulu maiyita minal haiyi wa tarzuqu man tashaaa’u bighari hisab
—–
Al Hasyr:21-24
21 Law anzalnaa haazal quraana ‘alaa jabilil lara aytahuu khaashi’am muta saddi’am min khashiyatil laah; wa tilkal amsaalu nadribuhaa linnaasi la’allahum yatafakkaruun
22 Huwal-laahul-lazii laaa Ilaaha illaa Huwa ‘Aalimul Ghaibi wash-shahaada; Huwar Rahmaanur-Rahiim
23 Huwal-laahul-lazii laaa Ilaaha illaa Huwal-Malikul Qudduusus-Salaamul Muminul Muhaiminul-‘aAziizul Jabbaarul-Mutakabbir; Subhaanal laahi ‘Ammaa yushrikuun
24 Huwal Laahul Khaaliqul Baari ‘ul Musawwir; lahul Asmaaa’ul Husnaa; yusabbihu lahuu maa fis samaawaati wal ardi wa Huwal ‘Aziizul Hakiim
—–
1. Sebagai penolak dari penyakit gila.
2. Menghilangkan gajala-gejala penyakit gila.
3. Melindungi anak dari penyakit sawan.
Dari Ibrohim bin Watsmah beliau berkata:”Ada ayat ayat yang kalau di baca dengan istiqomah maka bisa sebagai penolak dari penyakit gila,menghilangkan gejala-gejalanya, ayat itu adalah Al Baqoroh ayat 163,255,286, Ali Imron:26-27, Al Hasyr:21-24.Telah sampai beritanya kepadaku bahwa ayat- ayat tadi tertulis di ujung-ujungnya singgasananya Alloh. Ibrohim bin Watsmah berkata: Tulislah ayat-ayat tadi untuk anak-anak kecil supaya terhindar dari penyakit step dan sawan / kesurupan”. (HR.Ibnu Asakir)
—–
FADHILAH HIMPUNAN DARI 10 AYAT DALAM SURAT AL BAQOROH
Al Baqoroh ayat 1-4
latin sudah ditulis diatas
—–
Al Baqoroh ayat 255-257
255 Allahu laaa ilaaha illaa Huwal Haiyul Qaiyuum; laa taakhuzuhuu sinatunw wa laa nawm;
lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ard; man zal lazii yashfa’u indahuu illaa bi-iznih;
ya’lamu maa baina aydiihim wa mww khalfahum wa laa yuhiituuna bishai’im min ‘ilmihii illaa bimaa shaaa’;
wasi’a Kursiyyuhus samaawaati wal arda wa laa ya’uuduho hifzuhumaa; wa Huwal Aliyyul ‘Aziim
256 Laaa ikraaha fid diini qat tabiyanar rushdu minal ghayy; famany yakfur bit Taaghuuti wa yu’mim billaahi faqadis tamsaka bil’urwatil wusqaa lan fisaama lahaa; wallaahu Samii’un ‘Aliim
257 Allaahu waliyyul laziina aamanuu yukhrijuhum minaz zulumaati ilan nuuri wallaziina kafaruu awliyaaa’uhumut Taaghuutu yukhrijuunahum minan nuuri ilaz zulumaat; ulaaa’ika Ashaabun Naari hum fiihaa khaaliduun
—–
Al Baqoroh ayat 284-286
284 Lillaahi maa fissamaawaati wa maa fil ard; wa in tubduu maa fii anfusikum aw tukhfuuhu yuhaasibkum bihil laa; fayaghfiru li mai yashaaa’u wa yu’azzibu mai yashaaa u;wallaahu ‘alaa kulli shai in qadiir
285 Aamanar-Rasuulu bimaaa unzila ilaihi mir-Rabbihii walmu’minuun; kullun aamana billaahi wa Malaaa’ikathihii wa Kutubhihii wa Rusulih laa nufarriqu baina ahadim-mir-Rusulihii wa qaaluu sami’naa wa ata’naa ghufraanaka Rabbanaa wa ilaikal-masiir
286 laa yukallifu allaahu nafsan illaa wus’ahaa lahaa maa kasabat wa’alayhaa maa iktasabat
rabbanaa laa tu-aakhidznaa in nasiinaa aw akhtha’naa rabbanaa walaa tahmil ‘alaynaa ishran kamaa hamaltahu ‘alaa alladziina min qablinaa
rabbanaa walaa tuhammilnaa maa laa thaaqata lanaa bihi
wau’fu ‘annaa waighfir lanaa wairhamnaa anta mawlaanaa faunshurnaa ‘alaa alqawmi alkaafiriin
——
1. Syaithon tidak bisa masuk dirumah itu dari semenjak malam sampai pagi.
Dari Ibnu Mas’ud radhiallahu anhu Beliau berkata:”Barang siapa pada malam hari membaca 10 ayat dari surat Al Baqoroh yaitu ayat 1-4, 255-257, 284-286, maka syaithon tidak bisa masuk di rumah itu dari semenjak malam sampai pagi hari”. (HR.Thabrani)
2. Tidak akan lupa hafalan Qur’annya.
Dari shahabat Abdillah radhiallahu anhu Berkata: ”Barang siapa yang sebelum tidur membaca 10 ayat dari surat Al Baqoroh, yaitu ayat 1-4, 255-257, 284-286, maka ia tidak akan lupa hafalan Qur’annya”. (HR.Baihaqi)
3. Syaithon tidak bisa mendekatinya.
4. Keluarga dan hartanya akan di jauhkan dari tertimpa sesuatu yang ia benci.
5. Mengobati orang yang kesurupan jin.
Dari Ibnu Mas’ud radhiallahu anhu Beliau berkata:”Barang siapa yang membaca 10 ayat dari surat Al Baqoroh yaitu ayat 1-4,255-257,284-286,pada waktu pagi maka syaithon tidak bisa mendekatinya sampai sore,dan barang siapa yang membacanya pada waktu sore maka syaithon tidak bisa mendekatinya sampai pagi dan ia tidak akan melihat sesuatu yang ia benci menimpa keluarga dan hartanya,jika ayat -ayat tersebut di bacakan pada orang yang kesurupan jin maka niscaya akan sembuh”. (HR.Baihaqi)
—–
FADHILAH SURAT AL ISRO’ AYAT 110-111
110 quli ud’uullaaha awi ud’uu rrahmaana ayyan maa tad’uu falahu l-asmaau lhusnaa walaa tajhar bishalaatika walaa tukhaafit bihaa wabtaghi bayna dzaalika sabiilaa
111 waquli lhamdu lillaahilladzii lam yattakhidz waladan walam yakun lahu syariikun fii lmulki walam yakun lahu waliyyun mina dzdzulli wakabbirhu takbiiraa
—–
1. Aman dari pencurian.
Dari Ibnu Abbas r.huma Rasululloh shallallahu alaihi wassalam pernah ditanya mengenai maksud firman Alloh Ta’ala dalam surat Al Isro’ ayat 110-111,Rasululloh shallallahu alaihi wassalam menjawab:”Ayat tersebut adalah jaminan keamanan dari pencurian”.Sesungguhnya seorang laki-laki dari kaum muhajirin(salah seorang shahabat Nabi shallallahu alaihi wassalam) telah membaca ayat tersebut setiap dia hendak berbaring di tempat tidurnya.(Pada suatu malam) ada salah seorang pencuri telah memasuki rumahnya,lantas mengumpulkan barang-barang apa saja yang terdapat dalam rumah tersebut dan langsung memanggulnya,sedangkan pemilik rumah tersebut belum tidur.Sesampainya di depan pintu,maka di dapatinya pintu rumah itu telah terkunci rapat.Maka pencuri itupun meletakkan barang-barang yang telah dia bungkus dengan kain dari pundaknya.Kemudian dia berbuat yang demikian itu sebanyak tiga kali,(tetapi hasilnya sia-sia belaka).Akhirnya si pemilik rumah itupun tertawa sambil berkata:”Sesungguhnya aku telah membentengi rumahku”.(HR.Baihaqi)
2. Untuk mendapatkan kemulyaan(kewibawaan) dan kemenangan.
Dari Muadz bin Anas radhiallahu anhu Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Surat Al Isro’ ayat 111 adalah ayat untuk mendapatkan kemulyaan dan kemenangan. (HR.Ahmad dan Thobroni)
3. Menyembuhkan penyakit dan menghilangkan penderitaan hidup.
Dari Abu Hurairoh radhiallahu anhu Beliau berkata:”Aku telah keluar bersama Rasululloh shallallahu alaihi wassalam,sedangkan beliau menggandeng tanganku. Kemudian beliau mendatangi seorang laki-laki yang sangat memprihatinkan keadaannya.Lantas beliau bertanya kepadanya:”Wahai fulan ! Apa yang telah menyebabkan engkau dalam keadaan menderita seperti yang saya lihat sekarang ini?”Laki-laki itupun menjawab:”Sakit….”. Kemudian Nabi shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Maukah engkau saya ajari beberapa kalimat doa,yang mana dengan doa-doa tersebut Alloh Ta’ala akan menghilangkan sakit dan penderitaanmu? Ucapkanlah:”Aku bertawakkal kepada Dzat Yang Maha Hidup,Yang tidak akan mati’,kemudian bacalah:”Surat Al isro’ ayat 111”.Selang beberapa waktu setelah kejadian itu Nabi shallallahu alaihi wassalam menjumpai lagi laki-laki tersebut,sedangkan keadaannya sudah membaik.Maka Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bertanya kepadanya:”Bagaimana keadaanmu?” Laki-laki itu menjawab:”Saya tidak henti-hentinya mengucapkan kalimat yang telah engkau ajarkan kepadaku”. (HR.Abu Ya’la dan Ibnu Sunni)
4. Untuk menghilangkan kesusahan.
Dari Ismail bin Abu Fudaik radhiallahu anhu Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Tidaklah hatiku disusahkan oleh suatu urusan,kecuali Jibril a.s langsung mendatangiku dalam bentuk sesosok manusia,kemudian berkata:”Wahai Muhammad,ucapkanlah:”Aku bertawakkal kepada Dzat Yang Maha Hidup,Yang tidak akan mati…”,kemudian ucapkanlah:
” …… وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي(surat Al Isro’ ayat 111). (HR.Ibnu Abi Dunya dan Baihaqi)
5. Hatinya tidak mati(ya’ni ia akan selalu di jaga dalam hidayah)
Dari Abu Musa r.a Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa pada waktu pagi dan sore hari membaca:”Surat Al Isro’ ayat 110-111,maka pada hari itu dan malamnya hatinya tidak akan mati”. (HR.Ad Dailami)
—–
FADHILAH HIMPUNAN DARI BEBERAPA AYAT,YAITU:
AL BAQOROH AYAT:255 ayat Kursi
latin sudah ditulis diatas
—–
AL A’ROOF AYAT:54-56
54 inna rabbakumullaahulladzii khalaqa ssamaawaati wal-ardha fii sittati ayyaamin tsumma istawaa ‘alaa l’arsyi yughsyiillayla nnahaara yathlubuhu hatsiitsan wasysyamsa walqamara wannujuuma musakhkharaatin bi-amrihi laa lahu lkhalqu wal-amru tabaarakallaahu rabbu l’aalamiin
55 ud’uu rabbakum tadharru’an wakhufyatan innahu laa yuhibbu lmu’tadiin
56 walaa tufsiduu fii l-ardhi ba’da ishlaahihaa wad’uuhu khawfan wathama’an inna rahmatallaahi qariibun mina lmuhsiniin
—–
ASSHOFFAT AYAT:1-10
1 washshaaffaati shaffaa
2 fazzaajiraati zajraa
3 fattaaliyaati dzikraa
4 inna ilaahakum lawaahid
5 rabbu ssamaawaati wal-ardhi wamaa baynahumaa warabbu lmasyaariq
6 innaa zayyannaa ssamaa-a ddunyaa biziinatin lkawaakib
7 wahifzhan min kulli syaythaanin maarid
8 laa yassamma’uuna ilaa lmala-i l-a’laa wayuqdzafuuna min kulli jaanib
9 duhuuran walahum ‘adzaabun waasib
10 illaa man khathifa lkhathfata fa-atba’ahu syihaabun tsaaqib
—–
AR ROHMAN AYAT:34-36
34 fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
35 yursalu ‘alaykumaa syuwaatsun min naarin wanuhaasun falaa tantashiraan
36 fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
—–
AL HASYR AYAT:21-24
21 Law anzalnaa haazal quraana ‘alaa jabilil lara aytahuu khaashi’am muta saddi’am min khashiyatil laah; wa tilkal amsaalu nadribuhaa linnaasi la’allahum yatafakkaruun
22 Huwal-laahul-lazii laaa Ilaaha illaa Huwa ‘Aalimul Ghaibi wash-shahaada; Huwar Rahmaanur-Raheem
23 Huwal-laahul-lazii laaa Ilaaha illaa Huwal-Malikul Qudduusus-Salaamul Muminul Muhaiminul-‘aAziizul Jabbaarul-Mutakabbir; Subhaanal laahi ‘Ammaa yushrikuun
24 Huwal Laahul Khaaliqul Baari ‘ul Musawwir; lahul Asmaaa’ul Husnaa; yusabbihu lahuu maa fis samaawaati wal ardi wa Huwal ‘Aziizul Hakiim
—–
1. Alloh Ta’ala akan menjaganya dari kedzoliman sang penguasa.
2. Alloh Ta’ala akan menjaganya dari syetan yang jahat.
3. Alloh Ta’ala akan menjaganya dari binatang buas.
4. Alloh Ta’ala akan menjaganya dari pencurian.
Dari Hasan bin Ali rhuma. Berkata:”Aku jamin siapa saja yang membaca 20 ayat ini niscaya dia akan dijaga oleh Alloh Ta’ala dari penguasa yang dzolim,dari syetan yang jahat,dari binatang buas,dan dari semua pencuri yang melampaui batas.Ayat tersebut adalah ayat kursi(Al Baqoroh ayat 255), 3 ayat dari surat Al A’roof (ayat 54-56), sepuluh ayat pertama dari surat Asshoffat, 3 ayat dari surat Arrohman(ayat:34-36), dan beberapa ayat terakhir penutup surat Al Hasyr (ayat :21-24)”. (HR.Ibnu Abi Dunya, Imam Khotib).
—–
FADHILAH SURAT AL A’ROF AYAT 54-56
latin sudah ditulis diatas
1. Malaikat akan membentangkan sayapnya untuk melindungi orang yang membaca ayat itu sampai pagi.
2. Akan terjaga dari pencurian.
Dari Abu Marzuq rah.a beliau berkata:”Barangsiapa ketika hendak tidur membaca:
” إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ……sampai …. الْمُحْسِنِينَ (Al A’roof ayat:54-56), maka Alloh Ta’ala akan mengirimkan 1 malaikat yang akan membentangkan sayapnya diatas orang yang membaca ayat itu sampai pagi,dan dia akan diselamatkan dari kecurian”. (HR.Abu Syaikh)
—–
FADHILAH SURAT ALI IMRON AYAT 26-27
latin sudah ditulis diatas
1. Dapat memaqbulkan segala doa.
Nabi shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Ismul A’dzom (Nama Alloh Yang Agung),yang mana apabila seseorang memohon kepada Alloh Ta’ala dengan nama tersebut,niscaya Alloh Ta’ala akan mengabulkan permohonannya,yaitu ayat yang terdapat pada surat Ali Imron(قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ……….sampai akhir ayat)(HR.Thobroni).
2. Alloh akan melunasi hutang-hutangnya,walaupun hutangnya sebesar gunung uhud,atau sepenuh bumi sekalipun.
Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda kepada Mu’adz:”Wahai Muadz! Maukah engkau kuajari suatu doa yang mana seandainya engkau mempunyai tanggungan hutang sebesar gunung uhud,kemudian engkau berdoa’ dengan doa tersebut,niscaya Alloh Ta’ala akan membayar hutangmu.
Ucapkanlah:” قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ………sampai………….. بِغَيْرِ حِسَابٍ (Ali Imron ayat:26-27),kemudian ucapkan:”Wahai Dzat Yang Maha Pemurah di dunia dan di akhirat,Yang Maha Penyayang di dunia dan di akhirat,Engkau berhaq dan berkuasa memberikan keduanya kepada orang-orang yang Engkau kehendaki,dan Engkau juga berhaq dan berkuasa menghalang-halangi dari keduanya pada orang-orang yang Engkau kehendaki,Ya Alloh….limpahkanlah kasih sayangMu kepadaku,sehingga aku tidak butuh lagi dengan kasih sayang dari selain Engkau”. (HR.Thobroni,ibnu Abi Dunya).
—–
FADHILAH HIMPUNAN DARI BEBERAPA AYAT
AL FATIHAH, AL BAQOROH AYAT: 255 ayat Kursi
latin sudah ditulis diatas
ALI IMRON AYAT: 18-19,
18 Syahidallahu annahu laa ilaha ilaa huwa wal malaa-ikatu wauuluul ‘ilmi qaa-iman bil qisthi laa ilaha ilaa huwal ‘aziizul hakiim
19 Innaddiina ‘indallahi-islaamu wamaaakhtalafal-ladziina uutuul kitaaba ilaa min ba’di maa jaa-ahumul ‘ilmu baghyan bainahum waman yakfur biaayaatillahi fa-innallaha sarii’ul hisaab

ALI IMRON AYAT :26-27
latin sudah ditulis diatas
a. Akan dimasukkan ke dalam syurga.
b. Akan di tempatkan di Hadhirotul Quds.
c. Akan di pandang Alloh dengan pandangan rohmat 70 kali dalam sehari.
d. Alloh akan tunaikan 70 hajatnya dalam sehari,minimalnya akan mendapat ampunan dari Alloh.
e. Alloh akan melindungi dan menolongnya dari gangguan semua musuh-musuhnya.
Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Sesungguhnya surat Al Fatihah,ayat kursi,Ali Imron ayat:18-19(شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ ….sampai….. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ)dan Ali Imron ayat:26-27(قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ …. Sampai…. بِغَيْرِ حِسَابٍ),ayat-ayat tersebut tergantung di ‘Arsy,sama sekali tidak ada penghalang antara mereka dengan Alloh Ta’ala.Ayat-ayat tersebut mengatakan:”Wahai Tuhanku ! Engkau telah menurunkan kami ke bumi dan kepada orang-orang yang durhaka kepada-Mu!”Kemudian Alloh Ta’ala berfirman:”Sesungguhnya Aku bersumpah,bahwasanya tidak ada seorangpun yang membaca kalian(ya’ni ayat-ayat tersebut)dari kalangan hamba-hambaku setiap selesai sholat fardhu,kecuali Aku akan jadikan syurga sebagai tempat kembalinya,dalam keadaan bagaimanapun,Aku akan tempatkan dia di Hadhirotul Quds,Aku akan m memandangnya (dengan pandangan rohmat) setiap hari sebanyak 70 kali,Aku akan tunaikan 70 hajatnya dalam setiap harinya,yang mana hajat yang terendah adalah pengampunanKu kepadanya,dan Aku akan melindungi serta menolongnya dari gangguan semua musuh-musuhnya. (HR.Ibnu Sunni dan Abu Manshur Asy Syajami).
—–
FADHILAH SURAT ALI IMRON AYAT 18
latin sudah ditulis diatas
1. Dapat janji masuk syurga.
Nabi shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Sesungguhnya orang yang membaca ….. شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ (Ali Imron ayat 18)kemudian setelah itu mengucapkan :(Dan aku juga bersaksi dengan apa yang telah disaksikan Alloh Ta’ala,dan aku titipkan persaksian ini kepada Alloh Ta’ala,maka persaksian tersebut adalah titipanku di sisi Alloh Ta’ala )maka orang tersebut akan didatangkan (untuk menghadap Alloh Ta’ala)pada hari kiamat kemudian akan dikatakan kepadanya :”Hambaku ini telah membuat suatu perjanjian denganku,dan aku adalah Dzat yang paling berhaq di dalam menunaikan janji-janjinya.Maka sekarang masukkanlah hambaku ini ke dalam syurga”.(HR.Abu Syaikh)
2. Untuk menaklukkan jin .
Dari Hamzah Az-Zayyat radhiallahu anhu Beliau berkata :”Suatu malam aku keluar rumah untuk melakukan perjalanan menuju kufah,kemudian dalam perjalanan malam itu aku memasuki suatu daerah yang sama sekali tidak berpenghuni.Dalam keadaan seperti itu,tiba-tiba ada dua jin ifrit telah menghampiriku.Salah satu dari jin itu berkata kepada temannya:Inikah Hamzah bin Habib Az-Zayyat,yang sekarang mengajar Al Qur’an kepada orang-orang yang ada di kufah?”maka temannya menjawab :”Benar!Dan demi Alloh,sekarang aku akan membunuhnya”.Jin yang satunya berkata:”Jangan!Biarkan orang miskin ini hidup.Temannya berkata lagi:”Tidak!Sungguh aku akan membunuhnya”.Ketika jin itu sudah punya keinginan kuat untuk membunuhku,maka akupun membaca:” شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ”.Kemudian aku berkata:”Dan aku adalah termasuk golongan orang-orang yang bersaksi atas persaksian tersebut”.Maka berkatalah salah satu jin itu kepada temannya(yang niat membunuhku):”Bersiap-siagalah kamu! Sekarang mau tidak mau kamu harus menjaga dia sampai shubuh”. (HR.Abu Syaikh)
—–
FADHILAH AKHIR SURAT AL BAQOROH (AL-BAQOROH AYAT 284-286)
latin sudah ditulis diatas
1. Bila dibaca di dalam rumah selama 3 malam niscaya syaithon tidak berani mendekatinya”.
Rosululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Sesungguhnya Alloh Ta’ala telah menulis sebuah kitab 2000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi.Kemudian dari kitab tersebut,Alloh Ta’ala menurunkan 2 ayat untuk mengakhiri surat Al Baqoroh,yang mana apabila kedua ayat tersebut di baca di dalam rumah selama 3 malam, niscaya syaithon tidak akan berani mendekatinya’. (HR.Abu Abdillah,Darimi,Tirmidzi,Nasai).
2. Alloh akan mencukupinya (Ya’ni dijaga dari godaan syaithon dan dari segala mara bahaya yang tidak ia senangi)
Rosululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa membaca dua ayat terakhir dari surat Al Baqoroh pada malam hari,maka dua ayat tersebut akan mencukupinya”.(HR.Ahmad,Darimi,Bukhori,Muslim)
3. Untuk obat kesembuhan.
Rosululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Ada dua ayat yang merupakan Al Qur’an dan bisa juga untuk obat kesembuhan,bahkan keduanya termasuk diantara yang dicintai oleh Alloh Ta’ala,yaitu dua ayat terakhir dari surat Al Baqoroh.(HR.Dailami)
4. Akan memasukkan pembacanya ke dalam syurga serta akan mendatangkan keridhoan Alloh.
Rosululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Sesungguhnya ayat-ayat tersebut(akhir surat Al Baqoroh)merupakan Qur’an,do’a,dan akan memasukkan pembacanya ke dalam syurga serta mendatangkan keridhoan Dzat Yang Maha Rohman”.(HR.Abu Ubaid,Ibnu Dhoris dan Ja’far Al Faryabi)
5. Telah mencukupinya dari sholat malam.
Rosululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Alloh Ta’ala telah menurunkan dua ayat terakhir dari surat Al Baqoroh dari sebuah khozanah di syurga.Kedua ayat tersebut telah ditulis oleh Yang Maha Rahman dengan QudrotNya sendiri 2000 tahun sebelum Dia menciptakan makhluqNya.Maka barangsiapa membacanya selepas sholat isya’niscaya bacaan tersebut telah mencukupinya dari sholat malam.(HR.Ibnu ‘Abdi)
6. Akan mendapatkan pahala dan kebaikan yang banyak.
Dari Abdulloh bin Mas’ud radhiallahu anhu Berkata:”Barangsiapa membaca akhir surat Al Baqoroh pada malam hari,maka sungguh dia telah mendapat pahala dan kebaikan yang banyak. (HR.Thobroni)
—–
FADHILAH SURAT ALI IMRON AYAT 9
Rabbanaa innaka jaami’unnaasi liyaumin laa raiba fiihi innallaha laa yukhliful mii’aad
Untuk mengembalikan barang yang hilang.
Dari Ja’far bin Muhammad rah.a sesungguhnya Baginda Nabi shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa yang membaca ayat ini ketika kehilangan suatu barang,maka pasti Alloh Ta’ala akan mengembalikan kepadanya”,ayat tersebut adalah:” رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (surat Ali Imron ayat:9)lalu berdo’a:”Ya Alloh..! Dzat yang mengumpulkan seluruh manusia pada suatu hari yang sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya,maka kumpulkanlah antara diriku dan hartaku.Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu”.
—–
FADHILAH SURAT YASIN AYAT 1-9
1 yaa-siin
2 walqur-aani lhakiim
3 innaka lamina lmursaliin
4 ‘alaa shiraathin mustaqiim
5 tanziila l’aziizi rrahiim
6 litundzira qawman maa undzira aabaauhum fahum ghaafiluun
7 laqad haqqa lqawlu ‘alaa aktsarihim fahum laa yu/minuun
8 innaa ja’alnaa fii a’naaqihim aghlaalan fahiya ilaa l-adzqaani fahum muqmahuun
9 waja’alnaa min bayni aydiihim saddan wamin khalfihim saddan fa-aghsyaynaahum fahum laa yubshiruun
—–
Supaya tidak terlihat oleh musuh.
Dari Ikrimah r.a beliau bercerita:Ada beberapa orang musyrik dari kalangan kaum Quraisy telah berkata satu sama lain:”Sungguh seandainya aku melihat Muhammad,niscaya aku akan berbuat padanya begini…dan begini…..Maka Nabi shallallahu alaihi wassalam mendatangi mereka sedangkan mereka masih dalam sebuah perkumpulan di dalam masjid.Kemudian Nabi shallallahu alaihi wassalam berdiri di atas mereka seraya membaca surat Yasin sampai pada ayat فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (ayat 1-9) Selanjutnya Beliau mengambil debu ,lantas di taburkan ke atas kepala orang-orang musyrik tersebut,namun anehnya tidak ada seorangpun dari mereka yang bisa mengangkat pandangannya untuk melihat Nabi shallallahu alaihi wassalam ataupun berbicara walaupun sepatah kata.Kemudian Nabipun terus berjalan meninggalkan mereka.Lantas merekapun mengibas-ngibaskan debu dari rambut kepala dan dari jenggot mereka sambil bersumpah:”Demi Alloh! Kami tidak mendengar.Demi Alloh! Kami tidak melihat.Demi Alloh!Kami telah kehilangan akal kami”. (HR.AbdurRozzaq,Ibnu Humaid,dan Ibnu Mundzir)
—–
FADHILAH SURAT AT-TAUBAH AYAT: 128-129
128 laqad jaa-akum rasuulun min anfusikum ‘aziizun ‘alayhi maa ‘anittum hariishun ‘alaykum bilmu/miniina rauufun rahiim
129 fa-in tawallaw faqul hasbiyallaahu laa ilaaha illaa huwa ‘alayhi tawakkaltu wahuwa rabbu l’arsyi l’azhiim
—–
1.Untuk mengobati patah tulang.
Dari Muhammad bin Ka’ab rah.a beliau bercerita:”Ada sebuah pasukan perang telah di kirim menuju arah Romawi.Tiba-tiba salah seorang dari mereka telah terjatuh dari kudanya sehingga menyebabkan tulang pahanya patah.Karena pasukan merasa tidak mampu untuk membawa laki-laki tersebut(akhirnya mereka meninggalkannya),kemudian menambatkan kuda miliknya di dekatnya dengan meninggalkan sedikit perbekalan berupa makanan dan minuman untuknya.Ketika mereka telah pergi meninggalkannya sendirian,tiba-tiba datanglah seseorang menuju ke arahnya,kemudian dia bertanya:”Mengapa kamu di sini?”Maka laki-laki itupun menjawab:”Tulang pahaku patah,akhirnya aku di tinggalkan sendirian oleh teman-temanku”.Maka orang tadi berkata lagi:”Letakkanlah tanganmu di tempat di mana kamu merasakan sakit ! Kemudian ucapkanlah doa ini:
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
(surat At-Taubah ayat:129)“.Maka diapun meletakkan tangannya ,lantas membaca ayat tersebut.Dan ternyata dia langsung sembuh di tempat itu juga dan langsung mengendarai kudanya.Dan akhirnya diapun bisa mengejar teman-temannya(HR.Abu Syaikh)
2.Tidak akan di timpa kesusahan,aman dari perampokan,dan di selamatkan dari terhanyut di dalam air.
Dari Hasan Basri rah.a berkata:”Barangsiapa pada waktu pagi hari membaca:
حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ,sebanyak 7 kali,maka pada hari itu sekaligus malam harinya,dia tidak akan di timpa kesusahan,perampokan dan hanyut(tenggelam) dalam air.(HR.Ibnu Najjar)
3.Alloh Ta’ala akan menyelesaikan seluruh permasalahan yang menyusahkannya baik urusan dunia maupun urusan akhirat.
Dari Abu Darda’ r.a Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa pada waktu pagi hari dan sore hari membaca: حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ sebanyak 7 kali,maka Alloh Ta’ala akan menyelesaikan seluruh permasalahan yang menyusahkannya(ya’ni baik urusan dunia maupun akhirat).Sama saja dia mengucapkan kalimat tersebut dengan sungguh-sungguh ataupun tanpa ada kesungguhan”.(HR.Abu Daud)
4.Di selamatkan dari mati tertimpa bangunan,tenggelam,terbakar,dan pukulan besi.
Dari Muhammad bin Bakkar rah.a,beliau berkata:”Barangsiapa selalu membaca ayat : لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ….sampai akhir surat(At-Taubah ayat:128-129),maka dia tidak akan mati dalam keadaan tertimpa bangunan,tenggelam,terbakar,dan pukulan besi”.(Kitab Ihya’-Takhrij Syekh ‘Iroqi)
—–
FADHILAH AKHIR SURAT AL MU’MINUN AYAT:115-118
115 afahasibtum annamaa khalaqnaakum ‘abatsan wa-annakum ilaynaa laa turja’uun
116 fata’aalaallaahu lmaliku lhaqqu laa ilaaha illaa huwa rabbu l’arsyi lkariim
117 waman yad’u ma’allaahi ilaahan aakhara laa burhaana lahu bihi fa-innamaa hisaabuhu ‘inda rabbihi innahu laa yuflihu lkaafiruun
118 waqul rabbi ighfir warham wa-anta khayru rraahimiin
—–
1. Untuk mengobati orang kesurupan.
Dari Ibnu Mas’ud r.a,sesungguhnya beliau telah membacakan ayat ini:” أَفَحَسِبْتُمْ …..sampai akhir surat(surat Al Mu’minun ayat 115-118)di telinga orang yang kesurupan.Dan ternyata langsung sembuh.(Ketika kejadian ini sampai pada Nabi shallallahu alaihi wassalam)maka baginda Nabi shallallahu alaihi wassalam bertanya kepadanya”Apa yang kamu baca di telinganya?”Ibnu Mas’ud r.a akhirnya menceritakan apa yang telah di baca di telinga orang tersebut.Kemudian Nabi shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Demi Dzat yang jiwaku berada di dalam genggaman-Nya,sungguh seandainya ada seorang laki-laki yang ahli yakin membaca ayat tersebut di atas gunung ,niscaya gunung tersebut akan hancur lebur”.(HR.Tirmidzi,Hakim,Abu Ya’la)
2. Menang dalam pertempuran dan pulang dalam keadaan selamat serta membawa harta rampasan/ghonimah.
Dari Muhammad bin Ibrohim bin Harits At Taimi dari ayahnya,beliau bercerita:Bahwasanya Rasululloh shallallahu alaihi wassalam telah mengirim kami dalam sebuah rombongan pasukan perang,dan beliau memerintahkan supaya kami selalu membaca ayat ini:” أَفَحَسِبْتُمْ …sampai akhir surat(surat Al Mu’minun ayat:115-118) setiap masuk waktu pagi dan sore .Maka kamipun selalu membaca ayat tersebut(selama dalam perjalanan).Maka akhirnya kami mendapat kemenangan dan harta rampasan serta pulang dalam keadaan selamat.(HR.Ibnu Sunni,Ibnu Mandah,Abu Nu’aim)
—–
FADHILAH KHUSUS AKHIR SURAT HASYR AYAT:21-24
21 Law anzalnaa haazal quraana ‘alaa jabilil lara aytahuu khaashi’am muta saddi’am min khashiyatil laah; wa tilkal amsaalu nadribuhaa linnaasi la’allahum yatafakkaruun
22 Huwal-laahul-lazii laaa Ilaaha illaa Huwa ‘Aalimul Ghaibi wash-shahaada; Huwar Rahmaanur-Raheem
23 Huwal-laahul-lazii laaa Ilaaha illaa Huwal-Malikul Qudduusus-Salaamul Muminul Muhaiminul-‘aAziizul Jabbaarul-Mutakabbir; Subhaanal laahi ‘Ammaa yushrikuun
24 Huwal Laahul Khaaliqul Baari ‘ul Musawwir; lahul Asmaaa’ul Husnaa; yusabbihu lahuu maa fis samaawaati wal ardi wa Huwal ‘Aziizul Hakiim
—–
1. Merupakan obat dari segala macam penyakit kecuali mati.
Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda kepada Abdulloh bin Mas’ud r.a:”Letakkanlah tanganmu di atas kepalamu! Karena sesungguhnya Jibril a.s pada waktu menurunkan ayat tersebut dia berkata kepadaku:”Letakkanlah tanganmu di atas kepalamu! Karena sesungguhnya ayat ini adalah obat dari segala macam penyakit kecuali kematian”.(HR.Khotib Al Baghdadi)
2. Terlindungi dari ganguan jin.
Dari Abu Ayyub Al Anshori r.a bahwasanya beliau mempunyai satu tempat pengeringan korma di rumahnya,tiba-tiba beliau mendapatkan korma-korma yang ada di tempat pengeringan tersebut telah berkurang.Maka di saat malam tiba,beliaupun mengawasi korma-kormanya.Tiba-tiba beliau mendengar suara kedatangan seseorang,maka beliaupun langsung bertanya kepadanya:”Siapa kamu?”,orang itupun menjawab:”Saya adalah seorang laki-laki dari golongan jin.Kami datang ke rumah ini karena kami telah kehabisan bekal,maka akhirnya kami mengambil sebagian dari korma-korma kalian.Dan Alloh Ta’ala tidak akan mengurangi korma kalian sedikitpun”.Kemudian Abu Ayyub r.a berkata kepada jin tersebut:”Kalau memang engkau jujur,coba tunjukkan tanganmu kepadaku!”.Maka jin itupun menunjukkan tangannya kepada Abu Ayyub r.a ,ternyata tangan jin tersebut di penuhi dengan bulu.hampir mirip dengan kaki depannya anjing.Abu Ayyub r.a kemudian berkata kepadanya:”Korma-korma kami yang telah engkau ambil sudah kami halalkan.Sekarang maukah kau beritahukan kepada kami(golongan manusia) mengenai doa yang paling utama dan paling ampuh untuk melindungi diri kami dari gangguan jin?”,jin itupun menjawab :”Doa yang paling utama untuk melindungi diri kalian dari gangguan kami adalah beberapa ayat yang terdapat dalam akhir surat Al Hasyr”.(HR.Ibnu Marduwaih)
3. Jika meninggal maka Alloh Ta’ala akan menghapus seluruh kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan .
Dari Anas r.a Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa membaca akhir surat Al Hasyr,kemudian dia meninggal pada siang atau malam harinya,maka Alloh Ta’ala akan menghapus seluruh kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan”.(HR.Ibnu Marduwaih)
4. Akan dihitung mati syahid.
Dari Anas r.a bahwasanya Rosululloh shallallahu alaihi wassalam memerintahkan kepada seorang laki-laki setiap dia hendak berbaring di tempat tidurnya,untuk membaca akhir surat Al Hasyr.Kemudian beliau bersabda:”Apabila engkau mati,maka engkau mati sebagai syahid”.(HR.Ibnu Sunni dan Ibnu Marduwaih)
5. Untuk memaqbulkan doa.
Dari Muhammad bin Hanafiah rah.a sesungguhnya Baro’ bi Azib r.a telah berkata kepada Ali bin Abi Tholib r.a:”Saya minta kepada engkau atas nama Alloh Ta’ala,agar engkau mengkhususkan aku dengan sebaik baik doa,yang mana Rosululloh shallallahu alaihi wassalam telah mengkhususkan engkau dengan doa tersebut.Bahkan itu adalah doa yang telah di khususkan oleh malaikat Jibril untuk Baginda Nabi shallallahu alaihi wassalam dari sebagian yang telah di wahyukan oleh Alloh Yang Maha Rohman kepada Nabi shallallahu alaihi wassalam.Ali r.a berkata:”Wahai Baro’! Apabila engkau menginginkan untuk berdoa’ kepada Alloh Ta’ala dengan menggunakan Ismul A’dzom(Nama Alloh Yang Paling Agung)maka bacalah sepuluh ayat pertama surat Al Hadid dan akhir surat Al Hasyr,kemudian ucapkan:”Wahai Dzat yang memiliki sifat-sifat sebagaimana yang telah di sebutkan pada ayat di atas…,dan tidak ada seorangpun yang memiliki sifat-sifat seperti itu kecuali hanya Engkau.Saya memohon kepada-Mu agar Engkau menunaikan permohonanku”.Wahai Baro’! Demi Alloh,seandainya engkau berdoa’ keburukan untukku dengan doa ini,niscaya Alloh akan menenggelamkan saya ke dalam bumi”.(HR.Abu Ali Abdurrohman bin Muhammad An-Naisaburi).
6. Alloh akan mengirimkan 70.000 malaikat kepadanya untuk mengusir setan baik dari golongan jin maupun manusia darinya.
Dari Abu Umamah r.a Rosululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa yang minta perlindungan kepada Alloh Ta’ala dari gangguan setan(ya’ni dengan membaca A’UDZUBILLAHI MINASSYAITHONIRROJIM) sebanyak 3 kali,kemudian dia membaca akhir surat dari surat Al Hasyr,niscaya Alloh Ta’ala akan mengirim 70.000 malaikat kepadanya untuk mengusir setan baik dari golongan jin maupun manusia darinya.Apabila dia membacanya di waktu malam maka dia akan di jaga sampai pagi.Dan apabila dia membacanya di waktu pagi ,maka dia akan di jaga sampai sore hari”. (HR.Ibnu Marduwaih)
7. Dapat jaminan masuk syurga.
Dari Abu Umamah r.a Rosululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa membaca penutup surat Al Hasyr pada waktu malam atau siang,kemudian dia mati pada waktu malam atau siang harinya,maka wajib baginya masuk syurga”.(HR.Ibnu Addi,Ibnu Marduwaih,Khotib dan Baihaqi)
8. Alloh akan menugaskan 1000 malaikat yang akan memohonkan pengampunan untuknya.
Dari Ma’qil bin Yassar r.a bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa yang pada waktu pagi membaca:”A’UDZU BILLAAHI SAMI’IL ‘ALIIM MINASSYAITHONIRROJIM sebanyak 10 kali,maka Alloh akan menugaskan 1000 malaikat kepadanya yang akan selalu memohonkan pengampunan untuknya sampai sore hari.Dan apabila dia mati pada hari itu,maka dia mati sebagai syahid.Dan barangsiapa membaca do’a dan ayat tersebut pada waktu sore,maka dia akan mendapatkan keutamaan/fadhilah sebagaimana ketika dia membacanya di waktu pagi.(HR.Ahmad,Darimi,Tirmidzi)
9. Dapat mengejar/menambal amalan-amalan dia yang terlewatkan pada malam harinya.
10. Akan mendapatkan penjagaan dari Alloh.
Dari Utbah r.a beliau berkata:”Para shahabat Nabi shallallahu alaihi wassalam r.anhum telah menceritakan kepada kami bahwasanya barangsiapa yang membaca penutup surat Al Hasyr pada waktu pagi ,maka berarti dia telah mengejar(menambal)amalan-amalan dia yang terlewatkan pada malam harinya.Dan dia akan dijaga oleh Alloh Ta’ala sampai sore hari.Dan barangsiapa membacanya pada waktu sore,maka berarti dia telah mengejar (menambal)amalan-amalan dia yang telah terlewatkan pada waktu siang hari.Dan dia akan dijaga oleh Alloh Ta’ala sampai pagi hari.Dan apabila dia mati,maka wajib baginya masuk syurga.(HR.Ibnu Dhoris)
11. Termasuk Ismul A’dzom (yang dapat memaqbulkan do’a)
Dari Ibnu Abbas r.anhuma Rosululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Ismul A’dzom terdapat dalam 6 ayat terakhir dari surat Al Hasyr”.(HR.Ad Dailami)
—–
FADHILAH SURAT AL KAFIRUN
1 Qul yaa ayyuhaa alkaafiruuna,
2 laa a’budu maa ta’buduuna,
3 walaa antum ‘aabiduuna maa a’budu,
4 walaa anaa ‘aabidun maa ‘abadtum,
5 walaa antum ‘aabiduuna maa a’budu,
6 lakum diinukum waliya diini.
—–
1.Seakan-akan membaca seperempat al-Qur’an.
Dari Sa’id bin Abil ‘Ash r.a Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa membaca surat Al Kafirun ,maka seakan-akan dia membaca seperempat Al Qur’an.Dan barangsiapa membaca surat Al Ikhlas ,maka seakan-akan dia membaca sepertiga Al Qur’ an”.(HR.Thobroni dan Baihaqi)
2.Terselamat dari perbuatan syirik(menyekutukan Alloh)
Dari Ibnu Abbas r.anhuma Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Maukah kutunjukkan satu kalimat yang akan menyelamatkan kalian dari menyekutukan Alloh? Bacalah surat Al Kafirun pada waktu kalian hendak tidur…!(HR.Abu Ya’la,Thobroni)
3.Tidak di hisab di akhirat kelak.
Dari Zaid bin Arqom r.a Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa bertemu Alloh Ta’ala dengan membawa keyakinan yang terdapat dalam dua surat,maka tidak ada hisab(perhitungan amal)baginya,dua surat tersebut adalah surat Al Kafirun dan surat Al Ikhlas”.(HR.Ibnu Marduwaih)
4.Supaya bekalnya dalam perjalanan menjadi barokah dan semakin bertambah banyak.
Dari Jubair bin Muth’im r.a Rasululloh shallallahu alaihi wassalam telah bersabda kepadaku:”Wahai Jubair…! Apakah engkau merasa senang,apabila engkau keluar untuk melakukan suatu perjalanan,maka engkau akan menjadi orang yang paling baik keadaannya diantara teman-temanmu dan paling banyak bekalnya?”Akupun menjawab:”Tentu wahai Rasululloh…..!Aku tebus engkau dengan bapak dan ibuku”.Rasululloh shallallahu alaihi wassalam kemudian bersabda:”Bacalah 5 surat ini,yaitu:surat Al-Kafirun,An-Nashr,Al-Ikhlas,Al-Falaq,dan Suat An-Naas,setiap surat mulailah dengan Bismillah”.Jubair kemudian bercerita (mengenai pengalamannya):”Aku adalah seorang yang kaya raya dan banyak hartanya.Dulu aku pernah keluar untuk bepergian.Waktu itu aku adalah orang yang paling buruk keadaannya dan paling sedikit bekalnya (di antara teman-temanku).Semenjak Rasululloh shallallahu alaihi wassalam mengajarkan kepadaku doa-doa berupa surat-surat tersebut,maka aku tidak pernah berhenti untuk membacanya.Sampai akhirnya aku menjadi orang yang paling baik keadaannya dan paling banyak bekalnya hingga aku kembali dari perjalananku.(HR.Abu Ya’la)
—–
FADHILAH SURAT AL IKHLAS
1 Qul huwa allaahu ahadun,
2 allaahu shamadu,
3 lam yalid walam yuuladu,
4 walam yakun lahu kufuwan ahadun.
—–
1. Seakan akan dia telah membaca sepertiga Al Qur’an.
Dari Ubay bin Ka’ab r.a Rosululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas,seakan-seakan dia telah membaca sepertiga Al Qur’an”.(HR.Abu Ubaid,Ahmad,Nasa’I )
2. Kecintaan terhadap surat Al Ikhlas dapat memasukkan ke dalam syurga.
Dari Anas r.a beliau berkata:Ada seorang laki-laki telah datang kepada Rosululloh shallallahu alaihi wassalam kemudian berkata:”Sesungguhnya saya sangat mencintai surat Al Ikhlas”.Kemudian Rosululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Kecintaanmu terhadap surat tersebut akan memasukkan dirimu ke dalam syurga”.(HR.Ahmad,Tirmidzi,Baihaqi)
3. Bila surat Al Ikhlas di baca 200 kali maka Alloh Ta’ala akan mencatat untuknya 1500 kebaikan,dan akan menghapus dosanya selama 50 tahun,kecuali kalau dia punya hutang.
Dari Anas r.a Rosululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa tiap hari membaca surat Al Ikhlas sebanyak 200 kali,maka Alloh Ta’ala akan mencatat untuknya 1500 kebaikan,dan akan menghapus dosanya selama 50 tahun,terkecuali kalau dia punya hutang”.(HR.Tirmidzi,Abu Ya’la)
4. Bila rajin membaca surat Al Ikhlas baik dalam keadaan berdiri,duduk,dan berjalan,baik di waktu malam ataupun di waktu siang,maka ketika dia meninggal Alloh Ta’ala akan mengutus 70.000 malaikat untuk mensholatinya.(HR.Baihaqi)
5. Bila surat Al Ikhlas dibaca 50 kali maka Alloh Ta’ala akan meninggikan 50.000 derajat untuknya,dan menghapus 50.000 kesalahannya,serta mencatat untuknya 50.000 kebaikan.(HR.Baihaqi)
Dari Anas r.a beliau berkata:Sewaktu kami bersama Rasululloh shallallahu alaihi wassalam di Tabuk,tiba-tiba kami melihat matahari terbit dengan sorot dan sinar yang belum pernah kita lihat sebelumnya,Maka Nabi pun sangat heran melihat kejadian tersebut.Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril menjumpai Baginda Nabi shallallahu alaihi wassalam,maka Nabi shallallahu alaihi wassalam langsung bertanya kepada Jibril a.s:”Kenapa matahari(pada hari ini)terbit dengan sorot dan sinar yang belum pernah aku lihat sebelumnya?”Malaikat Jibril menjawab:”Hal ini disebabkan kerena pada hari ini Mu’awiyah bin Mu’awiyah Al Laitsi telah meninggal dunia di Madinah.Kemudian Alloh Ta’ala telah mengutus 70.000 malaikat untuk mensholati jenazahnya”.Nabi shallallahu alaihi wassalam bertanya lagi:”Sebab apa dia telah mendapatkan kehormatan seperti itu wahai Jibril?”Jibril a.s menjawab:”Karena dia rajin membaca surat Al Ikhlas baik dalam keadaan berdiri,duduk,maupun berjalan,baik di waktu malam ataupun di waktu siang.Maka perbanyaklah membaca surat tersebut ! Karena sesungguhnya surat tersebut bercerita mengenai sifat-sifat Tuhanmu”.Dan barangsiapa membacanya 50 kali,maka Alloh Ta’ala akan meninggikan baginya 50.000 derajat,dan menghapus 50.000 kesalahannya,serta mencatat untuknya 50.000 kebaikan.Dan barangsiapa menambah,maka Alloh Ta’ala akan menambah untuknya pula”.Kemudian Jibril a.s menawarkan kepada Nabi shallallahu alaihi wassalam:”Maukah tuan…., bumi ini saya lipat untuk tuan….,sehingga tuan bisa mensholati jenazahnya?”Nabi shallallahu alaihi wassalam menjawab:”Ya silahkan “.(Maka bumipun langsung di lipat oleh Jibril a.s)kemudian Nabi shallallahu alaihi wassalam mensholati jenazahnya.(HR.Baihaqi,Ibnu Sa’ad,dan Ibnu Dhoris)
6. Alloh Ta’ala akan hilangkan kemiskinan dari penghuni rumah itu dan rumah tetangga-tetangganya.
Dari Jarir Al Bajali r.a Rosululoh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas setiap memasuki rumahnya,maka Alloh Ta’ala akan hilangkan kemiskinan dari penghuni rumah tersebut dan juga penghuni rumah tetangga-tetangganya”.(HR.Thobroni)
7. Bila di baca ketika sebelum bepergian sebanyak 11 kali,maka Alloh Ta’ala akan menjaga rumahnya sampai dia kembali.(HR. Ibnu Najjar)
Dari Ali r.a dari Rosululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa yang menghendaki untuk bepergian ,kemudian dia memegang kedua sisi pintu rumahnya,lalu membaca surat Al Ikhlas sebanyak 11 kali,maka Alloh Ta’ala akan menjaga rumahnya sampai dia kembali”.(HR.Ibnu Najjar)
8. Bila surat Al Ikhlas di baca sebanyak 100 kali dalam keadaan suci(telah berwudhu),dengan di awali baca surat Al Fatihah,maka:
a. Alloh Ta’ala akan mencatat untuknya pada setiap hurufnya 10 kebaikan.
b. Alloh Ta’ala akan menghapus darinya pada setiap hurufnya 10 keburukan.
c. Alloh Ta’ala akan menaikkan untuknya pada setiap hurufnya 10 derajat.
d. Alloh Ta’ala akan membangunkan untuknya 100 istana di syurga.
e. Seolah-olah dia telah membaca Al Qur’an sebanyak 33 kali.
Dari Anas r.a bahwasanya Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas dalam keadaan suci sebanyak 100 kali,yang mana sebelumnya di dahului dengan membaca Al Fatihah,maka Alloh Ta’ala akan mencatat untuknya pada setiap hurufnya 10 kebaikan,menghapus darinya 10 keburukan,dan menaikkan untuknya 10 derajat.Dan Alloh Ta’ala akan membangunkan untuknya 100 istana di syurga.Dan seolah-olah dia telah membaca Al Qur’an sebanyak 33 kali.Surat Al Ikhlas merupakan symbol kebebasan dari syirik,bisa untuk mendatangkan malaikat dan bisa juga untuk mengusir syaithon.Dia memiliki suara di sekitar ‘Arsy,selalu menyebut-nyebut orang-orang yang rajin membacanya,sehingga Alloh Ta’ala memandangnya(dengan kasih sayangnya).Dan ketika Alloh Ta’ala telah memandangnya,maka Alloh Ta’ala tidak akan menyiksanya untuk selamanya-lamanya.(HR.Ibnu ‘Adiy,Baihaqi)
9. Bila surat Al Ikhlas di baca 10 kali di setiap selesai sholat fardhu maka:
a. Akan di persilahkan memasuki syuga dari pintu mana saja yang ia kehendaki.
b. Akan di kawinkan dengan bidadari syurga yang mana saja yang dia inginkan.
Dari Jabir bin Abdulloh r.a,Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Ada 3 amalan ,yang mana barangsiapa menghadap Alloh Ta’ala dengan membawa 3 amalan tersebut di sertai dengan iman,maka dia akan di persilahkan memasuki syurga dari pintu mana saja yang dia kehendaki,dan dia akan dikawinkan dengan bidadari yang mana saja yang dia inginkan, 3 amalan tersebut adalah:
a) Memaafkan orang yang telah membunuh anggota keluarganya.
b) Membayar hutang yang tersembunyi(ya’ni tidak ada saksi atas hutangnya,bahkan mungkin orang yang menghutanginya sudah lupa)
c) Setiap selesai sholat fardhu membaca surat Al Ikhlas sebanyak 10 kali.
Maka Abu Bakar r.a bertanya kepada Rasululloh shallallahu alaihi wassalam:”Bagaimana kalau yang dikerjakan hanya salah satu saja ya Rasululloh?Rasululloh shallallahu alaihi wassalam menjawab:”Walaupun yang dikerjakan hanya salah satu saja dari amalan-amalan tersebut”.(HR.Abu Ya’la)
10. Bila surat Al Ikhlas di baca pada waktu sakit yang akhirnya menyebabkan kematiannya,maka dia tidak akan di tanya di dalam kuburnya,dia akan terselamat dari fitnah-fitnah kubur .Dan pada hari kiamat nanti para malaikat akan membawanya di atas sayapnya,sehingga melewati sirot sampai ke dalam syurga.
Dari Abdulloh bin Syukhoir r.a Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas pada waktu sakit yang akhirnya menyebabkan kematiannya,maka dia tidak akan di tanya di dalam kuburnya,dia akan terselamat dari fitnah-fitnah kubur.Dan pada hari kiamat nanti para malaikat akan membawanya di atas sayapnya,sehingga melewati sirot sampai ke dalam syurga”. (HR.Thobroni,Abu Nu’aim)
11. Pahala surat Al Ikhlas:
a) Bila di baca 1 kali maka: Alloh Ta’ala akan menganugrahkan keberkahan kepadanya.
b) Bila di baca 2 kali maka: Alloh Ta’ala akan menganugrahkan keberkahan kepadanya dan keluarganya.
c) Bila di baca 3 kali maka: Alloh Ta’ala akan menganugrahkan keberkahan kepadanya,keluarganya,dan tetangga-tetangganya”.
d) Bila di baca 12 kali maka: Allloh Ta’ala akan membangunkan untuknya 12 istana di syurga.
e) Bila di baca 20 kali maka:(di akhirat) kelak dia akan di dekatkan dengan para Nabi sebagaimana dekatnya antara jari tengah dengan jari telunjuk.
f) Bila di baca 100 kali maka: Alloh Ta’ala akan mengampuni doa-dosanya selama 25 tahun,kecuali dosa yang berkaitan dengan hutang dan pembunuhan.
g) Bila di baca 200 kali maka: Alloh Ta’ala akan mengampuni dosanya selama 50 tahun.
h) Bila di baca 400 kali maka: ia mendapatkan pahalanya 400 orang mati syahid.
i) Bila di baca 1000 kali maka: ia tidak mati sehingga bisa melihat kedudukannya (tempat tinggalnya) di syurga atau di tampakkan padanya tempat tinggalnya di syurga.
Dari Anas r.a Rosululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1 kali,maka Alloh Ta’ala akan menganugrahkan keberkahan kepadanya,barangsiapa membacanya 2 kali,maka Alloh Ta’ala akan menganugrahkan keberkahan kepadanya dan keluarganya,barangsiapa membacanya 3 kali maka Alloh Ta’ala akan menganugrahkan keberkahan kepadanya,keluarganya,dan tetangga-tetangganya,barangsiapa membacanya 12 kali maka Alloh Ta’ala akan membangunkan untuknya 12 istana di syurga,barangsiapa membacanya 20 kali maka (di akhirat)kelak dia akan di dekatkan dengan para Nabi sebagaimana dua jari ini(Nabi memberi isyarat dengan menggabungkan jari tengah dengan jari telunjuk ),barangsiapa membacanya 100 kali maka Alloh Ta’ala akan mengampuni dosa-dosanya selama 25 tahun kecuali dosa yang berhubungan dengan hutang dan pembunuhan,barangsiapa membacanya 200 kali maka Alloh Ta’ala akan mengampuni dosa-dosanya selama 50 tahun,barangsiapa membacanya sebanyak 400 kali maka dia telah mendapatkan pahala 400 orang mati syahid yang mana masing-masing dari mereka kudanya terbunuh dan dia sendiri gugur dalam medan pertempuran,dan barangsiapa membacanya 1000 kali maka dia sekali-kali tidak akan mati sehingga dia bisa melihat kedudukannya(tempat tinggalnya)di syurga atau ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya di syurga.(HR.Al Hafidz Abu Muhammad Hasan bin Ahmad As-Samarqandi)
12. Bila surat Al Fatihah dan surat Al Ikhlas di baca ketika memasuki rumah,maka Alloh Ta’ala akan menghilangkan kemiskinan darinya,dan akan mencurahkan keberkahan-keberkahan ke dalam rumahnya,sehingga keberkahan-keberkahan tersebut akan melimpah kepada tetangga-tetangganya.
Dari Abu Hurairah r.a Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa memasuki rumahnya kemudian membaca surat Al Fatihah dan surat Al Ikhlas,maka Alloh akan menghilangkan kemiskinan darinya dan akan mencurahkan keberkahan-keberkahan ke dalam rumahnya ,sehingga keberkahan –keberkahan tersebut akan melimpah kepada tetangga-tetangganya”.(HR.Al Hafidz Abu Muhammad Hasan bin Ahmad As Samarqandi)
13. Bila surat Al Ikhlas di baca 30 kali,niscaya Alloh Ta’ala akan mencatat baginya kebebasan dari neraka,keamanan dari adzab dan siksa,serta kesejahteraan di hari yang menggetarkan jiwa(ya’ni hari kiamat).
Dari Anas r.a Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 30 kali niscaya Alloh Ta’ala akan mencatat baginya kebebasan dari neraka,keamanan dari adzab dan siksa,serta kesejahteraan di hari yang menggetarkan jiwa(ya’ni pada hari kiamat)”.(HR. Abu Muhammad Hasan bin Ahmad As Samarqandi)
14. Bila surat Al Ikhlas di baca 10 kali setelah sholat shubuh,maka pada hari tersebut tidak ada dosa yang bisa menghancurkannya,dan dia akan dijaga oleh Alloh Ta’ala dari gangguan syetan.
Dari Ali r.a Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa sholat shubuh kemudian dia tidak berbicara (selain dzikrulloh)sehinngga membaca surat Al Ikhlas 10 kali,maka pada hari tersebut tidak akan ada dosa yang bisa menghancurkannya,dan dia akan di jaga oleh Alloh Ta’ala dari (gangguan syetan)(HR. Ibnu Asakir)
15. Untuk memaqbulkan doa.
Dari Muhammad bin Munkadir rah.a bahwasanya Rasululloh shallallahu alaihi wassalam mendengar seorang laki-laki sedang membaca surat Al Ikhlas dengan tartil sampai selesai,maka Nabi shallallahu alaihi wassalam bersabda kepadanya:”Sekarang mintalah kepada Alloh Ta’ala! Pasti permohonanmu akan di perkenankan”.(HR.Said bin Manshur)
16. Bila surat Al Ikhlas di baca 10 kali maka Alloh Ta’ala akan membangunkan sebuah istana untuknya di syurga.
Dari Muadz bin Anas Al Juhani r.a dari Rasululloh shallallahu alaihi wassalam,beliau bersabda:”Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 10 kali,niscaya Alloh Ta’ala akan membangunkan untuknya satu istana di syurga.Maka Umar r.a kepada Nabi shallallahu alaihi wassalam:”Kalau begitu alangkah banyaknya istana-istana kita di syurga nanti wahai Rasululloh?”kemudian Nabi shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Khozanah (simpanan)Alloh Ta’ala lebih banyak dan lebih utama”.(HR.Ahmad,Thobroni,Ibnu Sunni)
17. Bila di baca ketika sholat sunnah ba’da isya’ 20 kali setelah baca Al Fatihah maka Alloh Ta’ala akan membangunkan untuknya dua istana di dalam syurga yang mana seluruh penghuni syuga ingin melihatnya(karena kagum kepadanya)
Dari Ibnu Abbas r.anhuma Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa sholat sunnah dua rokaat selepas sholat isya’,di setiap rokaatnya setelah baca surat Al Fatihah dia membaca surat Al Ikhlas 20 kali ,niscaya Alloh Ta’ala akan membangunkan untuknya dua istana di syurga ,yang mana seluruh penghuni syurga ingin melihatnya(karena kagum kepadanya) (HR. Ibnu Dhoris).
@@@====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via http://eyangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)