ASMAK ANFAAL 1000 – 3000 – 5000 MALAIKAT

Ini amalan untuk memohon pertolongan Allah SWT dalam keadaan mendesak. Dengan doa ini Allah SWT akan mendatangkan ribuan malaikat yang jumlahnya 1000 malaikat untuk pengamalan tingkat 1, 3000 malaikat untuk pengamalan tingkat 2 dan 5000 malaikat untuk pengamalan tingkat 3. Berikut kami ijasahkan ke semua pembaca KWA yang berminat mengamalkannya.

tata cara:

Bersuci dari hadats kotor lahir maupun batin.

Tawassul/kirim alfatihah ke semua penghulu kita: mulai dari nabi Muhammad SAW, semua nabi, semua waliyullah, muslimin dan muslimat, leluhur kita, dua orang tua kita, semua mahluk-NYA dan pengijasah ilmu kita.

wiridkan doa asmak dibawah ini dengan jumlah yang tetap setiap hari di jam dan tempat yang sama. Misalnya PENGAMALAN TINGKAT 1 hari ini 1000 x maka keesokan harinya 1000 x, hari ketiga dan seterusnya jumlahnya tetap 1000 x. Tempatnya di mushola, masjid atau di ruang sholat dirumah saja pilih salah satu dan jangan pindah-pindah. Waktu tetap selama 10 hari di  pukul 24.00 WIB. Laksanakan selama 10 hari.

lanjutkan dengan pengamalan TINGKAT 2 selama 10 hari dan pengamalan TINGKAT 3 selama 10 hari.

Untuk mempraktekkan cukup baca 3 x tahan panas dan hembuskan….

Berikut amalannya:

TINGKAT PERTAMA PASUKAN MALAIKAT YANG JUMLAHNYA 1000 MALAIKAT.

wiridnya

Bismillahirrohmanirrohim

IDZ TASTAGHIITSUUNA RABBAKUM FAISTAJAABA LAKUM ANNII MUMIDDUKUM BI-ALFIN MINA ALMALAA-IKATI MURDIFIINA  1000 x

(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: “Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut.  (al anfal 9).

TINGKAT KEDUA PASUKAN MALAIKAT YANG JUMLAHNYA 3000 MALAIKAT

wiridnya

Bismillahirrohmanirrohim

IDZ TAQUULU LILMU’MINIINA ALAN YAKFIYAKUM AN YUMIDDAKUM RABBUKUM BITSALAATSATI AALAAFIN MINA ALMALAA-IKATI MUNZALIINA 1000 x

 (Ingatlah), ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin: “Apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan tiga ribu malaikat yang diturunkan (dari langit)?” (Ali Imran ayat 124).

TINGKAT KETIGA PASUKAN MALAIKAT YANG JUMLAHNYA 5000 MALAIKAT

wiridnya

Bismillahirrohmanirrohim

BALAA IN TASHBIRUU WATATTAQUU WAYA’TUUKUM MIN FAWRIHIM HAADZAA YUMDIDKUM RABBUKUM BIKHAMSATI AALAAFIN MINA ALMALAA-IKATI MUSAWWIMIINA  1000 x

Ya (cukup), jika kamu bersabar dan bersiap-siaga, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan lima ribu Malaikat yang memakai tanda (Ali Imran 125)

Demikian semoga bermanfaat. wassalamualaikum wr wb.====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via https://eyangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)GHOIB, KESAKTIAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *